Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Metāla karkasa ēku sienu norobežojošo konstrukciju salīdzinājums"; diplomprojekts "Mazumtirdzniecības veikals Apē"
Nosaukums angļu valodā "Comparison of Nonbearing Wall Solutions for Metal Frame Buildings"; Diploma Project "Retail Store in Ape"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs B.Gaujēna
Recenzents Ģ.Būmanis
Anotācija Diplomprojektā tiek pētīti sienu sendvičtipa paneļu veidi un to īpašības, kā arī analizētas to cenas un pieejamība Latvijas tirgū. Pētnieciskajā daļā tiek apskatīts vai un kā sienu norobežojošā materiāla izvēle ietekmē ēkas kopējo tāmes vērtību. Tiek izvēlēti divi aprēķina moduļi objekti ar definētiem raksturlielumiem, kuriem tiek piemeklēti normatīvajiem datiem atbilstoši sienu sendvičtipa paneļi. Pirmais ir vidēja izmēra apkurināma ēka ar platību 500m2, lai ievērtētu klimatisko apstākļu ietekmi nesošo konstrukciju izvēlē aprēķins tiek veikts divās vietās ar atšķirīgiem klimatiskajiem apstākļiem. Otrais ir liela izmēra apkurināma ēka ar platību > 2500m2. Aprēķins vērsts uz to, kā tāmes vērtību var ietekmēt sendvičtipa paneļu izvēle no ugunsdrošības prasību izpildes viedokļa. Šāda tipa un izmēru ēka varētu kalpot par ražošanas vai noliktavu ēku. Inženierprojektā ir uzprojektēts mazumtirdzniecības veikals, kurš sastāv no diviem apjomiem - ēkas galvenais apjoms ir vienstāva ar četrslīpu jumtu, maksimālais augstums jumta korē 7,80 m, tam piekļaujas piezemēts palīgapjoms. Apbūves laukums 619,20 m2. Būves galvenā apjoma konstruktīvo shēmu veido monolītā dzelzsbetona stabveida pamati, tērauda kolonnas, uz tām balstīta plakanu kopņu un siju sistēma. Būves telpiskās noturības nodrošināšanai tiek izmantotas saites kopņu un siju savienošanai kopņu augšjoslas un apakšjoslas plaknē, vertikālās saites starp kolonnām, kā arī garensaites kolonnu savienošanai. Palīgapjoma konstruktīvais risinājums lentveida pamati, mūra sienas un dobtie dzelzsbetona pārseguma paneļi. Ir izstrādāta tehnoloģiskā karte kopņu montāžas procesam. Ir Izstrādāts būvdarbu kalendārais plāns saskaņā ar tehnoloģisko karti un objekta koptāmi. Būvdarbu sākums ir paredzēts 01. aprīlī 2014. gadā, bet būvdarbu nobeigums paredzētas 22. augustā 2014. gadā. Diplomdarbā ietilpst: 142 apraksta lapas, 48 attēli, 35 tabulas, 1 lokālā tāme un 1 koptāme, inženierprojekta grafiskā daļa - 9 lapas, formāts A1.
Atslēgas vārdi Sendvičtipa paneļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Sandwich panel
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2014 16:51:48