Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Mūra konstrukciju pastiprināšanas tehniskie risinājumi"; diplomprojekts "Ēkas rekonstrukcija Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Technical Solutions for Strengthening Masonry Constructions"; Diploma Project "Reconstruction of a Building in Riga"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs M.Vilnītis
Recenzents M.Šinka
Anotācija Anotācija Andra Ummera inženierprojekta tēma ir Ēkas rekonstrukcija Rīgā. Darba mērķis ir izstrādāt inženierprojektu ēkas rekonstrukcijai. Diplomprojekts izstrādāts atbilstoši diplomprojekta uzdevumam un darba ietveros tika izstrādātas 3 galvenās nodaļas: 1. Arhitektūras daļa; 2. Būvkonstrukciju daļa; 3. Ekonomikas daļa. Pirmajā nodaļā tiek izstrādāts paskaidrojuma raksts, kas sevī ietver izejas datus projektēšanai, ģenerālā plāna aprakstu, arhitektūras un celtniecības daļas aprakstu, inženierkomunikāciju vispārējo raksturojumu, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumus. Otrajā nodaļā tiek veikti dzelzsbetona plātnes aprēķins, tiek aprēķināts un izprojektēts dublt-T profila tērauda sijas nesošas starpstāvu pārsegumu un ārsienas aprēķins. Trešajā nodaļā tiek aprakstīta celtniecības vispārējā organizācija un tehnoloģija, montāžas darbu veikšanas kalendārais grafiks, tiek aprēķinātas un atspoguļotas ēkas konstrukciju un kopējās būvniecības izmaksas. Inženierprojekta izstrādei izmantota informācija no 24 literatūras avotiem. Inženierdarba apjoms ir117 numurētas lapaspuses, tajā ievietoti 11 attēli un15 tabulas. Bakalaura pētījuma daļaMūra konstrukciju pastiprināšanas tehniskie risinājumi Pamatnovirziens ir dot rekomendācijas muižas ēkas pastiprināšanai . Darbā ietverts pārskats par defektu cēloņiem un to diagnosticēšanu. Darba uzdevums. Pastiprināšanas metodes, tehnoloģija, testu rezultāti. Noslēgumā rekomendēti muižas mūra pastiprināšanas varianti Darba beigās izteikti secinājumi. Bakalaura pētījuma daļā izmantota informācija no 13 literatūras avotiem. Apjoms ir 51 numurētas lapaspuses, tajā ievietoti 36 attēli 21 foto un 5 tabulas.
Atslēgas vārdi Ēkas rekonstrukcija Rīgā
Atslēgas vārdi angļu valodā Building reconstruction in Riga
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2014 20:42:19