Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Mūra konstrukciju pastiprināšanas tehniskie risinājumi"; diplomprojekts "Ēkas rekonstrukcija Rīgā"
Title in English "Technical Solutions for Strengthening Masonry Constructions"; Diploma Project "Reconstruction of a Building in Riga"
Department 02063 External and Part-Time Studies Department
Scientific advisor M.Vilnītis
Reviewer M.Šinka
Abstract Anotācija Andra Ummera inženierprojekta tēma ir Ēkas rekonstrukcija Rīgā. Darba mērķis ir izstrādāt inženierprojektu ēkas rekonstrukcijai. Diplomprojekts izstrādāts atbilstoši diplomprojekta uzdevumam un darba ietveros tika izstrādātas 3 galvenās nodaļas: 1. Arhitektūras daļa; 2. Būvkonstrukciju daļa; 3. Ekonomikas daļa. Pirmajā nodaļā tiek izstrādāts paskaidrojuma raksts, kas sevī ietver izejas datus projektēšanai, ģenerālā plāna aprakstu, arhitektūras un celtniecības daļas aprakstu, inženierkomunikāciju vispārējo raksturojumu, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumus. Otrajā nodaļā tiek veikti dzelzsbetona plātnes aprēķins, tiek aprēķināts un izprojektēts dublt-T profila tērauda sijas nesošas starpstāvu pārsegumu un ārsienas aprēķins. Trešajā nodaļā tiek aprakstīta celtniecības vispārējā organizācija un tehnoloģija, montāžas darbu veikšanas kalendārais grafiks, tiek aprēķinātas un atspoguļotas ēkas konstrukciju un kopējās būvniecības izmaksas. Inženierprojekta izstrādei izmantota informācija no 24 literatūras avotiem. Inženierdarba apjoms ir117 numurētas lapaspuses, tajā ievietoti 11 attēli un15 tabulas. Bakalaura pētījuma daļaMūra konstrukciju pastiprināšanas tehniskie risinājumi Pamatnovirziens ir dot rekomendācijas muižas ēkas pastiprināšanai . Darbā ietverts pārskats par defektu cēloņiem un to diagnosticēšanu. Darba uzdevums. Pastiprināšanas metodes, tehnoloģija, testu rezultāti. Noslēgumā rekomendēti muižas mūra pastiprināšanas varianti Darba beigās izteikti secinājumi. Bakalaura pētījuma daļā izmantota informācija no 13 literatūras avotiem. Apjoms ir 51 numurētas lapaspuses, tajā ievietoti 36 attēli 21 foto un 5 tabulas.
Keywords Ēkas rekonstrukcija Rīgā
Keywords in English Building reconstruction in Riga
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.06.2014 20:42:19