Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācijas nepieciešamības izvērtējums un ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Evaluation of the need for renovation and its economic justification of an apartment building
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Aivars Jurjāns
Anotācija Diplomprojekta Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācijas nepieciešamības izvērtējums un ekonomiskais pamatojums galvenais uzdevums ir ar aprēķinu rezultātu palīdzību parādīt cik lielus ietaupījumus ir iespējams sasniegt īstenojot energoefektivitātes stāvokļa uzlabošanas pasākumus daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai Avotu ielā 9 k.III. Diplomprojekta mērķis ir noteikt konkrētās ēkas siltumenerģijas taupīšanas pasākumu sniegto enerģijas un finanšu ietaupījumu. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām - analītiskās, projekta aprēķina, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības daļas, kā arī grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir ietverta informācija, kas saistīta ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem un to īstenošanu. Šajā daļā tiek analizēts ēku energoefektivitātes jēdziens, izskatīti iespējamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu finansējuma veidi, kā arī veikta Latvijas tautsaimniecības analīze un dzīvojamā fonda raksturojums. Projekta aprēķinu daļā ietverts dzīvojamās mājas raksturojums, autors aprēķina kāds ir siltumenerģijas patēriņš konkrētai dzīvojamai mājai pirms siltumnoturības pasākumu īstenošanas. Tiek aprēķināta potenciāli sasniedzamā enerģijas un finanšu līdzekļu ekonomija veicot konkrētus siltumnoturību paaugstinošus pasākumus, tāpat arī energoefektivitātes stāvoklis ēkā pēc siltumnoturības pasākumu īstenošanas. Apskatīti arī energoefektivitātes jēdziena, energoaudita un tehniskās apsekošanas teorētiskie un praktiskie aspekti. Tehnoloģiskā daļa ietver energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu aprakstu un to veikšanā izmantojamo materiālu analīzi. Aprakstīti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, to ieviešanas finansēšanas kārtība, veikta tās analīze un novērtējums. Darba un dabas aizsardzības daļā ietverta informācija par vides piesārņojumu un tā sekām, kas rodas būvniecības procesa laikā, kā arī aprakstīti darba drošības pasākumi, kas būtu jāievēro energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas laikā. Grafiskajā daļā iekļauta grafiska informācija, kas atspoguļo diplomprojekta veidošanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Diplomprojekta beigās izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi ēku energoefektivitātes pasākumu ieviešanas vienkāršošanai, paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai. 
Atslēgas vārdi Renovācija, energoefektivitāte ēkās
Atslēgas vārdi angļu valodā Renovation, energy efficiency in buildings
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2014 23:46:33