Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācijas nepieciešamības izvērtējums un ekonomiskais pamatojums
Title in English Evaluation of the need for renovation and its economic justification of an apartment building
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Tambovceva
Reviewer Aivars Jurjāns
Abstract Diplomprojekta Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācijas nepieciešamības izvērtējums un ekonomiskais pamatojums galvenais uzdevums ir ar aprēķinu rezultātu palīdzību parādīt cik lielus ietaupījumus ir iespējams sasniegt īstenojot energoefektivitātes stāvokļa uzlabošanas pasākumus daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai Avotu ielā 9 k.III. Diplomprojekta mērķis ir noteikt konkrētās ēkas siltumenerģijas taupīšanas pasākumu sniegto enerģijas un finanšu ietaupījumu. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām - analītiskās, projekta aprēķina, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības daļas, kā arī grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir ietverta informācija, kas saistīta ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem un to īstenošanu. Šajā daļā tiek analizēts ēku energoefektivitātes jēdziens, izskatīti iespējamie energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu finansējuma veidi, kā arī veikta Latvijas tautsaimniecības analīze un dzīvojamā fonda raksturojums. Projekta aprēķinu daļā ietverts dzīvojamās mājas raksturojums, autors aprēķina kāds ir siltumenerģijas patēriņš konkrētai dzīvojamai mājai pirms siltumnoturības pasākumu īstenošanas. Tiek aprēķināta potenciāli sasniedzamā enerģijas un finanšu līdzekļu ekonomija veicot konkrētus siltumnoturību paaugstinošus pasākumus, tāpat arī energoefektivitātes stāvoklis ēkā pēc siltumnoturības pasākumu īstenošanas. Apskatīti arī energoefektivitātes jēdziena, energoaudita un tehniskās apsekošanas teorētiskie un praktiskie aspekti. Tehnoloģiskā daļa ietver energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu aprakstu un to veikšanā izmantojamo materiālu analīzi. Aprakstīti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, to ieviešanas finansēšanas kārtība, veikta tās analīze un novērtējums. Darba un dabas aizsardzības daļā ietverta informācija par vides piesārņojumu un tā sekām, kas rodas būvniecības procesa laikā, kā arī aprakstīti darba drošības pasākumi, kas būtu jāievēro energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas laikā. Grafiskajā daļā iekļauta grafiska informācija, kas atspoguļo diplomprojekta veidošanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Diplomprojekta beigās izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi ēku energoefektivitātes pasākumu ieviešanas vienkāršošanai, paātrināšanai un kvalitātes uzlabošanai. 
Keywords Renovācija, energoefektivitāte ēkās
Keywords in English Renovation, energy efficiency in buildings
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.06.2014 23:46:33