Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Tipveida būvmateriālu testēšanas izmaksu aprēķina metodoloģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Cost estimation methodology for standart structural material certification tests"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Kalniņš
Recenzents Viktors Mironovs
Anotācija Latvijā arvien vairāk attīstās ražošana un būvniecība, kuras kvalitātes kontroles nodrošināšanas nolūkā atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām ir jāveic būvmateriālu un izstrādājumu testēšana, lai nodrošinātu patērētāju paļāvību materiālu un/vai konstrukciju drošumu un kvalitāti. Mūsdienās liela nozīme tiek pievērsta arī sertifikātiem, kas apliecina šo materiālu vai konstrukciju kvalitāti. Ieviešot regulu Nr. 305/2011, tiek izveidotas vienotas prasības būvizstrādājumiem visā Eiropas Savienībā, līdz ar to palielinās iespēja Latvijas laboratorijām paaugstināt kompetnci un vietējiem ražotājiem attīstīties un vieglāk integrēties Eiropas valstu tirgū. Rīgas Tehniskās universitātes struktūrā ir vairākas laboratorijas, no kurām dažas ir akreditētas, bet citas ne. RTU centralizēti nav izstrādātas vienotas cenu politikas, kā veidot ārpakalpojumu cenu. Lai noteiktu iespējamo pakalpojuma (testēšanas) izmaksu lielumu, maģistra darbā ir veikta testēšanas normēšana ar hronometrēšanas metodi. Pēc tam veikts testēšanas pašizmaksas aprēķins dažādiem cenu politikas veidošanas variantiem: 1) noteikta esošās situācijas pašizmaksa, 2) pašizmaksa ievērtējot aparatūras (iekārtu) mehānismu nolietojumu un izmaksas, 3) noteikta pašizmaksa ievērtējot akreditācijas izmaksas, 4) pašizmaksa ar mehānismu izmaksām un nolietojumu un akreditācijas izmaksām, 5) pašizmaksa ar sertifikāciju, 6) pašizmaksa ar mehānismu izmaksām un nolietojumu un sertifikāciju. Pēc tam veikts akreditētas laboratorijas testēšanas pašizmaksas salīdzinājums ar citām laboratorijām vienai vienībai. Darbā izvērtēti un salīdzināti tehniski/ekonomiskie rādītāji trīs testēšanas laboratorijas darbības veidiem var būt esoša, sertificēta vai akreditēta. Sertificēta laboratorija iegūst sertifikātu par tās iekšējo darba kārtību, procesu atbilstību kvalitātes standartiem un dokumentācijas pareizu apriti. Akreditēta laboratorija iegūst sertifikātu gan par sertificētas laboratorijas atbilstību, gan par iekārtu atbilstību prasībām, tas nozīmē, ka laboratorija ir atbildīga par testēšanas rezultātu pareizību. Darbā ir 93 lpp. teksts, 11, attēli, 24 tabulas, 21 formula un 28 izmantotās literatūras avoti, 11 pielikumi.
Atslēgas vārdi darba normēšana, laboratorijas sertificēšana, akreditēšana, izmaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā test costs, certification, acreditation of laboratory
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2014 11:32:53