Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Tipveida būvmateriālu testēšanas izmaksu aprēķina metodoloģijas izstrāde"
Title in English "Cost estimation methodology for standart structural material certification tests"
Author Ilona Šulberga
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Kaspars Kalniņš
Reviewer Viktors Mironovs
Abstract Latvijā arvien vairāk attīstās ražošana un būvniecība, kuras kvalitātes kontroles nodrošināšanas nolūkā atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām ir jāveic būvmateriālu un izstrādājumu testēšana, lai nodrošinātu patērētāju paļāvību materiālu un/vai konstrukciju drošumu un kvalitāti. Mūsdienās liela nozīme tiek pievērsta arī sertifikātiem, kas apliecina šo materiālu vai konstrukciju kvalitāti. Ieviešot regulu Nr. 305/2011, tiek izveidotas vienotas prasības būvizstrādājumiem visā Eiropas Savienībā, līdz ar to palielinās iespēja Latvijas laboratorijām paaugstināt kompetnci un vietējiem ražotājiem attīstīties un vieglāk integrēties Eiropas valstu tirgū. Rīgas Tehniskās universitātes struktūrā ir vairākas laboratorijas, no kurām dažas ir akreditētas, bet citas ne. RTU centralizēti nav izstrādātas vienotas cenu politikas, kā veidot ārpakalpojumu cenu. Lai noteiktu iespējamo pakalpojuma (testēšanas) izmaksu lielumu, maģistra darbā ir veikta testēšanas normēšana ar hronometrēšanas metodi. Pēc tam veikts testēšanas pašizmaksas aprēķins dažādiem cenu politikas veidošanas variantiem: 1) noteikta esošās situācijas pašizmaksa, 2) pašizmaksa ievērtējot aparatūras (iekārtu) mehānismu nolietojumu un izmaksas, 3) noteikta pašizmaksa ievērtējot akreditācijas izmaksas, 4) pašizmaksa ar mehānismu izmaksām un nolietojumu un akreditācijas izmaksām, 5) pašizmaksa ar sertifikāciju, 6) pašizmaksa ar mehānismu izmaksām un nolietojumu un sertifikāciju. Pēc tam veikts akreditētas laboratorijas testēšanas pašizmaksas salīdzinājums ar citām laboratorijām vienai vienībai. Darbā izvērtēti un salīdzināti tehniski/ekonomiskie rādītāji trīs testēšanas laboratorijas darbības veidiem var būt esoša, sertificēta vai akreditēta. Sertificēta laboratorija iegūst sertifikātu par tās iekšējo darba kārtību, procesu atbilstību kvalitātes standartiem un dokumentācijas pareizu apriti. Akreditēta laboratorija iegūst sertifikātu gan par sertificētas laboratorijas atbilstību, gan par iekārtu atbilstību prasībām, tas nozīmē, ka laboratorija ir atbildīga par testēšanas rezultātu pareizību. Darbā ir 93 lpp. teksts, 11, attēli, 24 tabulas, 21 formula un 28 izmantotās literatūras avoti, 11 pielikumi.
Keywords darba normēšana, laboratorijas sertificēšana, akreditēšana, izmaksas
Keywords in English test costs, certification, acreditation of laboratory
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 11.06.2014 11:32:53