Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Farmaceitisko vielu ūdens šķīdumu ozonēšana
Nosaukums angļu valodā Ozonation of pharmaceuticals in aqueous solution
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.chem., Daina Kalniņa
Recenzents Mg.sc.ing., Elīna Strade
Anotācija Maģistra darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu un rezultātu analīzi, secinājumus un izmanotās literatūras sarakstu. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kuri izdoti laikā no 1996. līdz 2014. g. Darba literatūras apskatā ir apkopota informācija par farmaceitisko vielu klātbūtni vidē, farmaceitiskajiem notekūdeņiem un to attīrīšanas tehnoloģijām, galveno uzmanību pievēršot ozonēšanai. Raksturoti salicilāti kā farmaceitiskās vielas. Eksperimentālajā daļā pētīta 3 dažādu metil aizvietotu salicilskābju ūdens škīdumu ozonēšana. Ozonēšanas procesam sekots līdzi, izmantojot UV spektrofotometrijas un augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfijas metodes. Izvērtētas un salīdzinātas UV spektrometrijas metodes un augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfijas izmantošanas iespēja šādu reakciju raksturojošo parametru noteikšanai. Noteiktas 3-, 4- un 5- metilsalicilskābju disociācijas konstantes. Maģistra darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 52 lpp, 17 attēlus, 11 tabulas, 3 pielikumus, darbā izmantoti 65 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi FARMACEITISKĀS VIELAS, OZONĒŠANA, KINĒTIKA, REAKCIJAS KĀRTA
Atslēgas vārdi angļu valodā PHARMACEUTICALS, OZONATION, KINETIC STUDIES, REACTION RATE
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2014 19:02:07