Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Farmaceitisko vielu ūdens šķīdumu ozonēšana
Title in English Ozonation of pharmaceuticals in aqueous solution
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.chem., Daina Kalniņa
Reviewer Mg.sc.ing., Elīna Strade
Abstract Maģistra darbs satur ievadu, literatūras apskatu, metodisko daļu, eksperimentālo daļu un rezultātu analīzi, secinājumus un izmanotās literatūras sarakstu. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir angļu valodā, kuri izdoti laikā no 1996. līdz 2014. g. Darba literatūras apskatā ir apkopota informācija par farmaceitisko vielu klātbūtni vidē, farmaceitiskajiem notekūdeņiem un to attīrīšanas tehnoloģijām, galveno uzmanību pievēršot ozonēšanai. Raksturoti salicilāti kā farmaceitiskās vielas. Eksperimentālajā daļā pētīta 3 dažādu metil aizvietotu salicilskābju ūdens škīdumu ozonēšana. Ozonēšanas procesam sekots līdzi, izmantojot UV spektrofotometrijas un augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfijas metodes. Izvērtētas un salīdzinātas UV spektrometrijas metodes un augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfijas izmantošanas iespēja šādu reakciju raksturojošo parametru noteikšanai. Noteiktas 3-, 4- un 5- metilsalicilskābju disociācijas konstantes. Maģistra darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 52 lpp, 17 attēlus, 11 tabulas, 3 pielikumus, darbā izmantoti 65 literatūras avoti.
Keywords FARMACEITISKĀS VIELAS, OZONĒŠANA, KINĒTIKA, REAKCIJAS KĀRTA
Keywords in English PHARMACEUTICALS, OZONATION, KINETIC STUDIES, REACTION RATE
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 10.06.2014 19:02:07