Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Fizisku personu kreditrisku novērtēšanas modeļi nebanku kreditēšanas nozarē
Nosaukums angļu valodā Risk Evalution Model for Individuals in Non-bank Lending Industry
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs M. Buiķis
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs tiek veltīts fizisku personu kredītriska noteikšanas modeļu veidošanai nebanku kreditēšanas nozarē, akcentējot uzmanību jauno klientu pieteikumu novērtēšanai. Teorijas daļā ir veikts klientu kredītriska novērtēšanā biežāk izmantoto statistikas metožu apskats, īpašu vērību pievēršot loģistiskās regresijas metodei. Darbā apskatīti kredītriska noteikšanas modeļa izveides posmi datu atlase, sagatavošana un transformācija, noraidīto pieteikumu slēdziens, mainīgo atlase modelī, parametru novērtēšana, izveidotā modeļa kvalitātes novērtējums un skoringa kartes izveide. Praktiskās daļas ietvaros tiek izveidots loģistiskās regresijas modelis ar liecības svaru metodi, izmantojot bakalaura darba autores radītu datorprogrammu datu sagatavošanai un transformācijai. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, un tajā ir ievads, 2 daļas, secinājumi, bibliogrāfiskais saraksts, 2 pielikumi, 15 attēli, 4 tabulas, 45 formulas, kopā 61 lappuses. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 17 avoti.
Atslēgas vārdi KREDĪTRISKA NOTEIKŠANAS MODEĻI, KREDĪTU SKORINGS, LOĢISTISKĀ REGRESIJA, LIECĪBAS SVARI, PATĒRIŅKREDĪ
Atslēgas vārdi angļu valodā SCORING MODEL, LOGISTIC REGRESSION, WEIGHT OF EVIDENCE, CONSUMER CREDIT, SCORING CARD
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2014 22:36:12