Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sendvičpaneļu veidu tehniskais un ekonomiskais salīdzinājums"; diplomprojekts "Lielveikala būvniecība Liepājā"
Nosaukums angļu valodā "Technical and Economic Comparison of Sandwich Panel Types"; Diploma Project "Supermarket Building in Liepāja"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs V.Lūsis
Recenzents
Anotācija Diplomprojekts sastāv no inženierprojekta ar tēmu Lielveikala būvniecība Liepājā, un no pētnieciskās daļas ar tēmu Sendvičpaneļu veidu tehniskais un ekonomiskais salīdzinājums. Inženierprojektā tiek projektēta divstāvu lielveikala ēka Liepājā, Bērzu ielā 33, izstrādājot ēkas tehnisko projektu. Ēkas pirmo stāvu paredzēts izmantot gan pārtikas, gan sporta preču tirdzniecībai. Otrajā stāvā telpas paredzētas konferencēm un prezentācijas vajadzībām. Par ēkas nesošajiem elementiem tiek izvēlētas tērauda konstrukcijas. Tehniskajā projektā tiek aprakstīti ēkas arhitektoniskie, konstruktīvie un siltumtehniskie risinājumi, kā arī ugunsdrošības. Tiek veikta ārsienu siltumtehniskie aprēķini, ņemot vērā sākotnējās izmaksas un ēkas uzturēšanas izmaksas ilgtermiņā. Projektā tiek veikti kontrolaprēķini un dimensionēšana pēc atbilstošiem Eiropas standartiem tādiem elementiem kā pamatu pēda, kolonna, tērauda kopne, tērauda kolonna un mezgli. Papildus tiek veikts pamatu sēšanās aprēķins pēc Latvijas būvnormatīviem. Tehniskajā projektā tiek izstrādāta arī būvdarbu tehnoloģijas daļa, kurā tiek aprakstīti galvenie būvdarbi, to organizācija. Tiek aprakstīti vides aizsardzības pasākumi, kā arī izstrādāts objekta ekonomiskais pamatojums. Lielveikals ir nozīmīgs elements esošajā dzīvojamo māju masīvā. Objekta būvniecības kopējās izmaksa 574 655, 35 euro ar PVN. Būvdarbus plānots uzsākt 2015. gada 30. martā un pabeigt 2015. gada 4. septembrī. Bakalaura daļā iekļauta informācija par sendvičpaneļu veidiem. Salīdzināti Latvijā izplatītāko jumta un sienu sendvičpaneļu tehniskie dati un to viena kvadrātmetra izmaksas. Darbs sastāv no 198 lpp., 41 attēla, 41 tabulas, 24 informācijas avotiem, 1 pielikuma, 9 A1 lapas formāta rasējumi.
Atslēgas vārdi Lielveikala būvniecība Liepājā
Atslēgas vārdi angļu valodā Supermarket Building in Liepāja
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2014 13:50:57