Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Ar stronciju un sudrabu aizvietotu kalciju fosfātu iegūšana porainu pamatņu izstrādei
Nosaukums angļu valodā Development of strontium and silver substituted calcium phosphates for preparation of porous scaffolds
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg.chem., Arita Dubņika
Recenzents Mg.sc.chem., Māris Kodols
Anotācija Bakalaura darbā aplūkotas kalcija fosfātu keramikas īpašības, tās izmaiņas iekļaujot stroncija un sudraba jonus un šo materiālu sintēzes metodes, kā arī porainas divfāžu keramikas poraino pamatņu izgatavošanas paņēmieni. Ar stronciju un sudrabu aizvietota divfāžu kalcija fosfāta keramika sintezēta, izmantojot suspensijas nogulsnēšanas reakciju. Fāžu sastāvs noteikts izmantojot rentgendifrakcijas analīzi, paraugi pētīti izmantojot rentgenstaru fluorescences analīzi, BET metodi, augsttemperatūras mikroskopiju un skenējošo elektronu mikroskopu. Ar in situ uzputošanas metodi iegūto keramisko pamatņu porainība noteikta ar Arhimēda metodi. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdota no 2001. līdz 2014. g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 60 lpp, 22 attēlus, 8 tabulas, darbā izmantoti 95 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi AR STRONCIJU UN SUDRABU AIZVIETOTA DIVFĀŽU CaP KERAMIKA, SUSPENSIJAS NOGULSNĒŠANAS REAKCIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā STRONTIUM AND SILVER SUBSTITUTED CALCIUM PHOSPHATE CERAMICS, WET-CHEMICAL PRECIPITATION METHOD
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2014 13:14:47