Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Ar stronciju un sudrabu aizvietotu kalciju fosfātu iegūšana porainu pamatņu izstrādei
Title in English Development of strontium and silver substituted calcium phosphates for preparation of porous scaffolds
Author Laine Paidere
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg.chem., Arita Dubņika
Reviewer Mg.sc.chem., Māris Kodols
Abstract Bakalaura darbā aplūkotas kalcija fosfātu keramikas īpašības, tās izmaiņas iekļaujot stroncija un sudraba jonus un šo materiālu sintēzes metodes, kā arī porainas divfāžu keramikas poraino pamatņu izgatavošanas paņēmieni. Ar stronciju un sudrabu aizvietota divfāžu kalcija fosfāta keramika sintezēta, izmantojot suspensijas nogulsnēšanas reakciju. Fāžu sastāvs noteikts izmantojot rentgendifrakcijas analīzi, paraugi pētīti izmantojot rentgenstaru fluorescences analīzi, BET metodi, augsttemperatūras mikroskopiju un skenējošo elektronu mikroskopu. Ar in situ uzputošanas metodi iegūto keramisko pamatņu porainība noteikta ar Arhimēda metodi. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdota no 2001. līdz 2014. g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 60 lpp, 22 attēlus, 8 tabulas, darbā izmantoti 95 literatūras avoti.
Keywords AR STRONCIJU UN SUDRABU AIZVIETOTA DIVFĀŽU CaP KERAMIKA, SUSPENSIJAS NOGULSNĒŠANAS REAKCIJA
Keywords in English STRONTIUM AND SILVER SUBSTITUTED CALCIUM PHOSPHATE CERAMICS, WET-CHEMICAL PRECIPITATION METHOD
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.06.2014 13:14:47