Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Biroja telpu vērtēšanas ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Economic justification of office space evaluation
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Renāte Romānova
Recenzents Jānis Vanags
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomprojekta tēma - Biroja telpu vērtēšanas ekonomiskais pamatojums. Izvēlētā tēma ir aktuāla, jo biroja telpu pieprasījuma pieauguma apstākļos palielinās arī biroja telpu novērtējuma, ekonomisko aspektu un tirgus vērtības noteikšanas nozīme. Diplomprojekta mērķis ir noskaidrot komerciāla rakstura nekustamā īpašuma vērtēšanas problēmas un izstrādāt to risinājuma priekšlikumus un pasākumus. Darbā veikta konkrēta objekta vērtēšana ar analīzi, pielietojot tirgus vērtības aprēķina pieejas. Diplomprojekta darba uzdevumi: izpētīt nekustamo īpašumu statistisko informāciju Latvijā; raksturot nekustamā īpašuma vērtēšanu un to attīstību; apskatīt komerciāla rakstura nekustamā īpašuma vērtēšanas problēmas; novērtēt konkrēto objektu un veikt tā analīzi, pielietojot tirgus vērtības aprēķina pieejas; apkopot darba un dabas aizsardzības pasākumus biroja telpās un izvirzīt secinājumus un priekšlikumus. Zinātniskā pētījuma mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei tiek noteikti šādi ierobežojumi un pieņēmumi: 1) nekustamā īpašuma tirgus izpētei izmantoto resursu kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju izmaiņu noteikšanā tiek izmantoti statistikas dati un publiskajā informācijas telpā pieejamie dati par nekustāmo īpašumu kompāniju darbības rezultātiem; 2) pētījumā tiek izmantots pārskata periods no 2006. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim; 3) darbā aplūkojamie rajoni Rīga un Pierīga. Diplomprojekta apjoms 80 lpp., darbs sastāv no 4 daļām un grafiskās daļas uz 26 lapām, 17 attēli, 22 tabulas un 35 avoti izmantotās literatūras un avotu sarakstā.
Atslēgas vārdi Komerctelpas, biroja telpas, vērtēšana, NĪ, nekustamais īpašums, nomas maksa
Atslēgas vārdi angļu valodā Real estate evaluation, real estate, office space, rent costs, office space evaluation
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2014 12:48:18