Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa pilnveidošanas ekonomiskais pamatojums Jelgavā
Nosaukums angļu valodā Economic grounds for improvement of apartment building management process in Jelgava
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Baiba Pļaviņa
Anotācija ANOTĀCIJA Dilplomprojekta tēmas nosaukums ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa pilnveidošanas ekonomiskais pamatojums Jelgavā. Darba mērķis ir noskaidrot nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesa problēmas un izstrādāt priekšlikumus pārvaldīšanas procesa pilnveidošanai. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām: Analītiskajā daļā tiek izpētīts Jelgavas dzīvojamais fonds un pašreizējā situācija dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā. Kā arī analizētas pārvaldīšanas procesa problēmas. Projektu aprēķinu daļā autore ir izmantojusi socioloģisko pētījumu metodi un veikusi aptauju, lai varētu rast pamatojumu analītiskajā daļā izanalizētajām pārvaldīšanas procesa problēmām. Tehnoloģiskajā daļā aprakstīta renovācijas procesa gaita un finansējuma piesaiste. Darba un dabas aizsardzības daļā, tiek aprakstīta darba vide un vides aizsardzība pārvaldīšanas procesā. Darba nobeigumā autore ietver secinājumus un priekšlikumus dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa pilnveidošanai. Pētījumā izmantotās metodes - darba izstrādē izmantotas teorētiskās un empīriskās kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes. Socioloģisko pētījumu metode. Literatūras avotu analīze un apkopošana, salīdzinošā analīze un datu analīze. Diplomprojekta apjoms ir 78 lappuses. Darbā ir iekļauti 26 attēli un 7 tabulas, kas ilustrē un paskaidro darba saturu. Diplomprojekta izstrādei izmantoti 50 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa pilnveidošanasekonomiskais pamatojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Economic Grounds for Improvement of Apartment Building Management Process
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2014 11:32:27