Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa pilnveidošanas ekonomiskais pamatojums Jelgavā
Title in English Economic grounds for improvement of apartment building management process in Jelgava
Author Eva Apaļā
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Baiba Pļaviņa
Abstract ANOTĀCIJA Dilplomprojekta tēmas nosaukums ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa pilnveidošanas ekonomiskais pamatojums Jelgavā. Darba mērķis ir noskaidrot nekustamā īpašuma pārvaldīšanas procesa problēmas un izstrādāt priekšlikumus pārvaldīšanas procesa pilnveidošanai. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām: Analītiskajā daļā tiek izpētīts Jelgavas dzīvojamais fonds un pašreizējā situācija dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā. Kā arī analizētas pārvaldīšanas procesa problēmas. Projektu aprēķinu daļā autore ir izmantojusi socioloģisko pētījumu metodi un veikusi aptauju, lai varētu rast pamatojumu analītiskajā daļā izanalizētajām pārvaldīšanas procesa problēmām. Tehnoloģiskajā daļā aprakstīta renovācijas procesa gaita un finansējuma piesaiste. Darba un dabas aizsardzības daļā, tiek aprakstīta darba vide un vides aizsardzība pārvaldīšanas procesā. Darba nobeigumā autore ietver secinājumus un priekšlikumus dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa pilnveidošanai. Pētījumā izmantotās metodes - darba izstrādē izmantotas teorētiskās un empīriskās kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes. Socioloģisko pētījumu metode. Literatūras avotu analīze un apkopošana, salīdzinošā analīze un datu analīze. Diplomprojekta apjoms ir 78 lappuses. Darbā ir iekļauti 26 attēli un 7 tabulas, kas ilustrē un paskaidro darba saturu. Diplomprojekta izstrādei izmantoti 50 informācijas avoti.
Keywords daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa pilnveidošanasekonomiskais pamatojums
Keywords in English Economic Grounds for Improvement of Apartment Building Management Process
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.06.2014 11:32:27