Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Deksametazona izdalīšanās kinētikas pētījumi no porainām kalcija fosfātu pamatnēm
Nosaukums angļu valodā Investigation of release kinetics of dexamethasone from porous calcium phosphate scaffolds
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg.chem., Arita Dubņika
Recenzents Mg.sc.chem. Guntars Kaspars
Anotācija Darbā “Deksametazona izdalīšanas kinētikas pētījumi no porainām kalcija fosfātu pamatnēm” ir sniegts literatūras apraksts par kalcija fosfātu un deksametazona īpašībām, poraino pamatņu iegūšanas metodēm un zāles ievadīšanas metodēm porainās pamatnēs. Eksperimentālā daļā ir sagatavotas porainās kalcija fosfātu pamatnes ar deksametazonu. Poraino pamatņu pētīšanai izmantota skenējošā mikroskopija un BET analīze. Ar UV-VIS spektroskopijas metodi izpētīta zāles izdalīšanas kinētika atkarībā no pamatnes materiāla un ievadīšanas metodes. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodā, kas izdoti no 1998. līdz 2014. g. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 65 lpp, 22 attēlus, 7 tabulas, 2 pielikumus, darbā izmantots 51 literatūras avots.
Atslēgas vārdi HIDROKSILAPATĪTS, β –TRIKALCIJA FOSFĀTS, DEKSAMETAZONS, PORAINĀS PAMATNES, AKTĪVO VIELU PIEGĀDES SIS
Atslēgas vārdi angļu valodā HYDROXYAPATITE, TRICALCIUM PHOSPHATE, DEXAMETHASONE, POROUSSCAFFOLDS, DRUG DELIVERY SISTEMS
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2014 10:59:23