Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Deksametazona izdalīšanās kinētikas pētījumi no porainām kalcija fosfātu pamatnēm
Title in English Investigation of release kinetics of dexamethasone from porous calcium phosphate scaffolds
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg.chem., Arita Dubņika
Reviewer Mg.sc.chem. Guntars Kaspars
Abstract Darbā “Deksametazona izdalīšanas kinētikas pētījumi no porainām kalcija fosfātu pamatnēm” ir sniegts literatūras apraksts par kalcija fosfātu un deksametazona īpašībām, poraino pamatņu iegūšanas metodēm un zāles ievadīšanas metodēm porainās pamatnēs. Eksperimentālā daļā ir sagatavotas porainās kalcija fosfātu pamatnes ar deksametazonu. Poraino pamatņu pētīšanai izmantota skenējošā mikroskopija un BET analīze. Ar UV-VIS spektroskopijas metodi izpētīta zāles izdalīšanas kinētika atkarībā no pamatnes materiāla un ievadīšanas metodes. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodā, kas izdoti no 1998. līdz 2014. g. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 65 lpp, 22 attēlus, 7 tabulas, 2 pielikumus, darbā izmantots 51 literatūras avots.
Keywords HIDROKSILAPATĪTS, β –TRIKALCIJA FOSFĀTS, DEKSAMETAZONS, PORAINĀS PAMATNES, AKTĪVO VIELU PIEGĀDES SIS
Keywords in English HYDROXYAPATITE, TRICALCIUM PHOSPHATE, DEXAMETHASONE, POROUSSCAFFOLDS, DRUG DELIVERY SISTEMS
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 09.06.2014 10:59:23