Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvdarbu apjomu vērtētāja funkcijas būvprojektēšanā un būvubjektu realizācijā
Nosaukums angļu valodā Quantity Surveyor"s functions in design and construction processes
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Oskars Caune
Recenzents Aivars Jurjāns
Anotācija Maģistra darba tēma ir Būvdarbu apjomu vērtētāja funkcijas būvprojektēšanā un būvobjektu realizācijā. Darba gaitā autore apskata starptautiski pazīstamu Apjomu vērtētāja profesiju, tās vēsturisko rašanos un speciālistu praktisko nozīmi būvniecības procesos. Darba ietvaros tiek analizēta Latvijas būvniecības nozares prakse būvdarbu izmaksu aprēķināšanā un identificēti būvobjekta budžetu ietekmējošie faktori. Darba autore vēlas izpētīt, kāda ir ārvalstu pieredze būvniecības apjomu noteikšanā, finansiālo parametru kontrolei un vadībai būvprojektēšanas un būvdarbu realizācijas gaitā. Pētījuma rezultātā tiek izvērtēta Apjomu vērtētāja specialitātes un tai pakārtoto uzmērījumu metodiku ieviešanas lietderība Latvijas būvniecības nozarē. Analītiskajā daļā ir apskatīta kopējā būvprojektēšanas un būvdarbu apjomu dinamika, šos procesus saistošie finansiālie aspekti nekustamā īpašuma attīstības gaitā. Teorētiskajā daļā autore apskata Lielbritānijas Apjomu vērtētātāju profesionālo organizāciju, tās vēsturisko attīstību un galvenos mērķus, kā arī iepazīstas ar trīs būvapjomu uzmērījumu metodikām, kuras tiek izmantotas būvdarbu apjomu aprēķināšanai un definēšanai. Darba praktiskajā daļā autore apkopo risinājumus būvobjekta finansiālo parametru aprēķināšanai, analīzei un kontrolei sākot no ieceres stadijai līdz nodošanai ekspluatācijā, izmantojot Apjomu vērtētāja profesijai raksturīgos pienākumus un atbildību. Maģistra darba noslēgumā ir apkopoti darba izstrādes gaitā gūtie secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darba kopējais apjoms ir 97 lappuses, tajā iekļauti 13 attēli un 10 tabulas, darba tapšanā izmantoti 40 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Būvprojektēšana, būvniecība, budžets, tāmēšana, būvizmaksas, būvobjekts, būvapjomi, apjomu vērtētājs
Atslēgas vārdi angļu valodā Design, construction, budget, cost estimating, financial control, object, quantity surveyor
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2014 23:11:41