Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvdarbu apjomu vērtētāja funkcijas būvprojektēšanā un būvubjektu realizācijā
Title in English Quantity Surveyor"s functions in design and construction processes
Author Linda Putniņa
Department 22500 Institute of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics
Scientific advisor Oskars Caune
Reviewer Aivars Jurjāns
Abstract Maģistra darba tēma ir Būvdarbu apjomu vērtētāja funkcijas būvprojektēšanā un būvobjektu realizācijā. Darba gaitā autore apskata starptautiski pazīstamu Apjomu vērtētāja profesiju, tās vēsturisko rašanos un speciālistu praktisko nozīmi būvniecības procesos. Darba ietvaros tiek analizēta Latvijas būvniecības nozares prakse būvdarbu izmaksu aprēķināšanā un identificēti būvobjekta budžetu ietekmējošie faktori. Darba autore vēlas izpētīt, kāda ir ārvalstu pieredze būvniecības apjomu noteikšanā, finansiālo parametru kontrolei un vadībai būvprojektēšanas un būvdarbu realizācijas gaitā. Pētījuma rezultātā tiek izvērtēta Apjomu vērtētāja specialitātes un tai pakārtoto uzmērījumu metodiku ieviešanas lietderība Latvijas būvniecības nozarē. Analītiskajā daļā ir apskatīta kopējā būvprojektēšanas un būvdarbu apjomu dinamika, šos procesus saistošie finansiālie aspekti nekustamā īpašuma attīstības gaitā. Teorētiskajā daļā autore apskata Lielbritānijas Apjomu vērtētātāju profesionālo organizāciju, tās vēsturisko attīstību un galvenos mērķus, kā arī iepazīstas ar trīs būvapjomu uzmērījumu metodikām, kuras tiek izmantotas būvdarbu apjomu aprēķināšanai un definēšanai. Darba praktiskajā daļā autore apkopo risinājumus būvobjekta finansiālo parametru aprēķināšanai, analīzei un kontrolei sākot no ieceres stadijai līdz nodošanai ekspluatācijā, izmantojot Apjomu vērtētāja profesijai raksturīgos pienākumus un atbildību. Maģistra darba noslēgumā ir apkopoti darba izstrādes gaitā gūtie secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darba kopējais apjoms ir 97 lappuses, tajā iekļauti 13 attēli un 10 tabulas, darba tapšanā izmantoti 40 literatūras un informācijas avoti.
Keywords Būvprojektēšana, būvniecība, budžets, tāmēšana, būvizmaksas, būvobjekts, būvapjomi, apjomu vērtētājs
Keywords in English Design, construction, budget, cost estimating, financial control, object, quantity surveyor
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 08.06.2014 23:11:41