Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Business Performance Efficiency of the Services Company
Struktūrvienība 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts
Darba vadītājs I.Eriņa
Recenzents Dr.oec., doc. I.Andersone
Anotācija Diplomprojekts „Pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana projekts ” tika izstrādāts pakalpojuma uzņēmumā. Projekts ir izstrādāts latviešu valoda. Diplomprojekta apjoms ir 61 lappuses, tai skaita . tabulas, .10. attēli un 7 formulas. Projektam ir 4. pielikumi. Diplomprojekts sastāv no divām dalām – projekta daļās un grafiskas daļās. Projekta daļa sastāv no analītiskas, projekta aprēķina, tehnoloģiskas, darba un dabas aizsardzības dalās. Analītiskajā daļa tiek veikta uzņēmuma AS ”Rīgas taksometru parks” darbības analīze. Šis daļas ietvaros tiek pētīti uzņēmuma darbība, ka ari veikta finanšu radītāju analīze. Analītiskas daļas nobeiguma tiek izveidota SVID analīze, uz kuras pamata tiek izvirzītas trīs uzņēmuma problēmas, kas saistītas ar uzņēmuma maršruta autobusiem reklāmas trūkumu, darbinieku motivācija un uzņēmuma imidžs. Šis problēmas tiek risinātas projekta aprēķinu dala. Problēmu risināšanai autors izstrādā priekšlikumus, kas saistīti ar reklāmas kampaņas plānošanu, uzņēmuma imidžs maršruta autobusiem un darbinieku motivācija. Tehnoloģiskajā daļā autore veic uzņēmuma AS ”Rīgas taksometru parks” probit analīzi. Lai veiktu analīzi autore veic darba efektivitātes paaugstināšanai, komitejot jāprognozē zemākās līmeņa darbinieku darba algas, lai palielinātu darba efektivitāti par 10%.Šim nolūkam bija izveidotas divas grupas 1- zemākā līmeņa darbinieku grupa un 2- augstākā līmeņa grupa. Diplomdarba izstrādes rezultāta tika izstrādāta reklāmas kampaņa, kas palielinās klientu skaitu uzņēmuma, un ieviests kvalitatīvāku pakalpojums, kas palielinās uzņēmuma peļņu. Ka arī uzlabota darbinieku motivācija, darbinieku valodas zināšanas un izstrādāts jauns apkalpošanas standarts, kas palīdzes saglabāt esošos klientus un piesaistīt jaunus.
Atslēgas vārdi Diploma " service company operating efficiency project" was developed in the service of the company.
Atslēgas vārdi angļu valodā Increase the efficiency of service
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2014 20:35:42