Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Business Performance Efficiency of the Services Company
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Eriņa
Reviewer Dr.oec., doc. I.Andersone
Abstract Diplomprojekts „Pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšana projekts ” tika izstrādāts pakalpojuma uzņēmumā. Projekts ir izstrādāts latviešu valoda. Diplomprojekta apjoms ir 61 lappuses, tai skaita . tabulas, .10. attēli un 7 formulas. Projektam ir 4. pielikumi. Diplomprojekts sastāv no divām dalām – projekta daļās un grafiskas daļās. Projekta daļa sastāv no analītiskas, projekta aprēķina, tehnoloģiskas, darba un dabas aizsardzības dalās. Analītiskajā daļa tiek veikta uzņēmuma AS ”Rīgas taksometru parks” darbības analīze. Šis daļas ietvaros tiek pētīti uzņēmuma darbība, ka ari veikta finanšu radītāju analīze. Analītiskas daļas nobeiguma tiek izveidota SVID analīze, uz kuras pamata tiek izvirzītas trīs uzņēmuma problēmas, kas saistītas ar uzņēmuma maršruta autobusiem reklāmas trūkumu, darbinieku motivācija un uzņēmuma imidžs. Šis problēmas tiek risinātas projekta aprēķinu dala. Problēmu risināšanai autors izstrādā priekšlikumus, kas saistīti ar reklāmas kampaņas plānošanu, uzņēmuma imidžs maršruta autobusiem un darbinieku motivācija. Tehnoloģiskajā daļā autore veic uzņēmuma AS ”Rīgas taksometru parks” probit analīzi. Lai veiktu analīzi autore veic darba efektivitātes paaugstināšanai, komitejot jāprognozē zemākās līmeņa darbinieku darba algas, lai palielinātu darba efektivitāti par 10%.Šim nolūkam bija izveidotas divas grupas 1- zemākā līmeņa darbinieku grupa un 2- augstākā līmeņa grupa. Diplomdarba izstrādes rezultāta tika izstrādāta reklāmas kampaņa, kas palielinās klientu skaitu uzņēmuma, un ieviests kvalitatīvāku pakalpojums, kas palielinās uzņēmuma peļņu. Ka arī uzlabota darbinieku motivācija, darbinieku valodas zināšanas un izstrādāts jauns apkalpošanas standarts, kas palīdzes saglabāt esošos klientus un piesaistīt jaunus.
Keywords Diploma " service company operating efficiency project" was developed in the service of the company.
Keywords in English Increase the efficiency of service
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 08.06.2014 20:35:42