Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Siltuma plūsmas procesi dažādās ārsienu norobežojošās konstrukcijās"
Nosaukums angļu valodā "Heat flow processes in external wall construction"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Mārtiņš Vilnītis
Recenzents Anatolijs Borodiņecs
Anotācija Siltuma plūsmas norobežojošajās konstrukcijās ietekmē vairāki faktori, piemēram, izvēlētie materiāli norobežojošās konstrukcijās, temperatūras svārstības, konstrukcijas debespušu orientācija, saule u.c. faktori. Darba galvenais mērķis ir pārbaudīt pētāmo ārsienu norobežojošo konstrukciju atbilstību LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika noteiktajām prasībām, kā arī izpētīt likumsakarības, kas ietekmē siltuma plūsmas. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti šādi uzdevumi: nodefinēt izvēlētās ārsienu norobežojošās konstrukcijas, veikt aprēķinus ārsienu konstrukcijām pēc 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika metodikas, modelēt ārsienu norobežojošās konstrukcijas ar Ansys programmas palīdzību, veikt norobežojošo konstrukciju analīzi ar programmas Delphin 5 palīdzību, iepazīties un analizēt citu cilvēku veiktos pētījumus par siltuma plūsmām norobežojošajās konstrukcijās, veikt eksperimentu ar siltuma plūsmas plati karstā plate, apstrādāt iegūtos rezultātus, analizēt, izdarīt secinājumus. Eksperimentam izvēlētas divas dažādas ārsienu norobežojošās konstrukcijas ar dažādiem celtniecības materiāliem. Veicot eksperimentus atklājās, ka teorētiski aprēķinātie siltuma caurlaidības koeficienti, kuri aprēķināti pēc LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika metodikas, uzrāda krietni labākus rādītājus, kā eksperimentā iegūtie.
Atslēgas vārdi Siltuma plūsma, Siltuma plūsmas plate
Atslēgas vārdi angļu valodā Heat flow, Heat flow plate
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2014 17:03:58