Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Siltuma plūsmas procesi dažādās ārsienu norobežojošās konstrukcijās"
Title in English "Heat flow processes in external wall construction"
Author Kristaps Žvīgulis
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Mārtiņš Vilnītis
Reviewer Anatolijs Borodiņecs
Abstract Siltuma plūsmas norobežojošajās konstrukcijās ietekmē vairāki faktori, piemēram, izvēlētie materiāli norobežojošās konstrukcijās, temperatūras svārstības, konstrukcijas debespušu orientācija, saule u.c. faktori. Darba galvenais mērķis ir pārbaudīt pētāmo ārsienu norobežojošo konstrukciju atbilstību LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika noteiktajām prasībām, kā arī izpētīt likumsakarības, kas ietekmē siltuma plūsmas. Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti šādi uzdevumi: nodefinēt izvēlētās ārsienu norobežojošās konstrukcijas, veikt aprēķinus ārsienu konstrukcijām pēc 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika metodikas, modelēt ārsienu norobežojošās konstrukcijas ar Ansys programmas palīdzību, veikt norobežojošo konstrukciju analīzi ar programmas Delphin 5 palīdzību, iepazīties un analizēt citu cilvēku veiktos pētījumus par siltuma plūsmām norobežojošajās konstrukcijās, veikt eksperimentu ar siltuma plūsmas plati karstā plate, apstrādāt iegūtos rezultātus, analizēt, izdarīt secinājumus. Eksperimentam izvēlētas divas dažādas ārsienu norobežojošās konstrukcijas ar dažādiem celtniecības materiāliem. Veicot eksperimentus atklājās, ka teorētiski aprēķinātie siltuma caurlaidības koeficienti, kuri aprēķināti pēc LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika metodikas, uzrāda krietni labākus rādītājus, kā eksperimentā iegūtie.
Keywords Siltuma plūsma, Siltuma plūsmas plate
Keywords in English Heat flow, Heat flow plate
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 08.06.2014 17:03:58