Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Automātika un datortehnika
Nosaukums Attēlu segmentācija un apgabalu izdalīšana
Nosaukums angļu valodā Image Segmentation and Region Extraction
Struktūrvienība 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts
Darba vadītājs K. Boločko
Recenzents
Anotācija Darbā tiek izpētīta aktuāla tēma - automašīnas valsts numuru izdalīšana no attēliem, kas uzņemti dažādos laika apstākļos. Tiek izpētītas divas segmentācijas algoritmu grupas - uz robežām balstīta segmentācija un uz apgabaliem balstīta segmentācija. Darba teorētiskajā daļā tiek teorētiski apskatīti dažādi segmentācijas algoritmi ar mērķi noteikt algoritmus, kas ir vislabāk piemēroti automašīnas valsts numuru izda-līšanai no attēla. Darba praktiskajā daļā tiek realizēti segmentācijas algoritmi, kas, pēc teorētiskās izpētes, tika uzskatīti par piemērotiem automašīnas valsts numuru izdalīšanai. Praktiskajā daļā ir dotas algoritmu blokshēmas un realizācija programmas kodā, kā arī īss algoritmu paskaidrojums. Darba eksperimentālā daļā tiek pētīta realizēto algoritmu darbība. Eksperimenti tiek veikti izmantojot attēlus, kas uzņemti dažādos laika apstākļos, lai pilnībā novērtēt algoritmu iespēju izdalīt svarīgo informāciju. Darbā kopā ir 63 lpp., no tām 1 lpp. ar pielikumu, 45 attēli, 2 tabulas un literatūras saraksts, kas sastāv no 10 avotiem.
Atslēgas vārdi Segmentācija; Apgabala segmentācija; Slieksnis; Robežas; Histogramma; Adaptīvā metode; Sobeļ
Atslēgas vārdi angļu valodā Segmentation; Region segmentation; Threshold; Edge; Histogram; Adaptive method; Sobel
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2014 12:07:59