Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Automation and Computer Engineering
Title in original language Attēlu segmentācija un apgabalu izdalīšana
Title in English Image Segmentation and Region Extraction
Author Anastasija Kulakova
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor K. Boločko
Reviewer
Abstract Darbā tiek izpētīta aktuāla tēma - automašīnas valsts numuru izdalīšana no attēliem, kas uzņemti dažādos laika apstākļos. Tiek izpētītas divas segmentācijas algoritmu grupas - uz robežām balstīta segmentācija un uz apgabaliem balstīta segmentācija. Darba teorētiskajā daļā tiek teorētiski apskatīti dažādi segmentācijas algoritmi ar mērķi noteikt algoritmus, kas ir vislabāk piemēroti automašīnas valsts numuru izda-līšanai no attēla. Darba praktiskajā daļā tiek realizēti segmentācijas algoritmi, kas, pēc teorētiskās izpētes, tika uzskatīti par piemērotiem automašīnas valsts numuru izdalīšanai. Praktiskajā daļā ir dotas algoritmu blokshēmas un realizācija programmas kodā, kā arī īss algoritmu paskaidrojums. Darba eksperimentālā daļā tiek pētīta realizēto algoritmu darbība. Eksperimenti tiek veikti izmantojot attēlus, kas uzņemti dažādos laika apstākļos, lai pilnībā novērtēt algoritmu iespēju izdalīt svarīgo informāciju. Darbā kopā ir 63 lpp., no tām 1 lpp. ar pielikumu, 45 attēli, 2 tabulas un literatūras saraksts, kas sastāv no 10 avotiem.
Keywords Segmentācija; Apgabala segmentācija; Slieksnis; Robežas; Histogramma; Adaptīvā metode; Sobeļ
Keywords in English Segmentation; Region segmentation; Threshold; Edge; Histogram; Adaptive method; Sobel
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 08.06.2014 12:07:59