Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Difūzijas modelis hidroksilapatīta sintēzē
Nosaukums angļu valodā Diffusion model for hydroxyapatite synthesis
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Iljo Dreijers,
Recenzents Dr.chem., Svetlana Čornaja
Anotācija Literatūras apskatā apkopota jaunākā informācija par kalcija fosfātu (CaP) materiāliem, hidroksilapatītu (HAp), to iegūšanas metodēm, detalizētāk par nogulsnēšanas metodi, par reakcijas mehānismu, kinētiku un par difūzijas modeli. Eksperimentālajā daļā noskaidrots laiks, kas nepieciešams noteiktas konversijas pakāpes sasniegšanai, ar statistiskām un matemātiskām metodēm noteikta K vērtība, GB modelis pielāgots HAp sintēzei (noskaidrota Ca(OH)2 suspensijas koncentrācijas ietekme), analizēts difūzijas modelis hidroksilapatīta (HAp) nogulsnēšanas sintēzē pamatojoties uz Ginstlinga-Brounšteina (GB) vienādojumu sfēriskām daļiņām: 1 - (2/3)G - (1-G)^(2/3)= K*t/(R^2) kur G - konversijas pakāpe; K - nosacītā procesa kinētiskā konstante, m^2/s; t - laiks, s; R - daļiņu rādiuss, m. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodā, kas izdoti no 1927. līdz 2014. g. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 87 lpp, 27 attēlus, 41 tabulas, 5 pielikumus, darbā izmantoti 50 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi HIDROKSILAPATĪTS, SINTĒZE, DIFŪZIJA, NOGULSNĒŠANAS METODE, MATEMĀTISKAIS MODELIS
Atslēgas vārdi angļu valodā HYDROXYLAPATITE, HYDROXYAPATITE, SYNTHESIS, DIFFUSION, WET PRECIPITATION METHOD, MATHEMATICAL MODEL
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2014 18:06:22