Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Difūzijas modelis hidroksilapatīta sintēzē
Title in English Diffusion model for hydroxyapatite synthesis
Author Andrejs Krauklis
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing., Iljo Dreijers,
Reviewer Dr.chem., Svetlana Čornaja
Abstract Literatūras apskatā apkopota jaunākā informācija par kalcija fosfātu (CaP) materiāliem, hidroksilapatītu (HAp), to iegūšanas metodēm, detalizētāk par nogulsnēšanas metodi, par reakcijas mehānismu, kinētiku un par difūzijas modeli. Eksperimentālajā daļā noskaidrots laiks, kas nepieciešams noteiktas konversijas pakāpes sasniegšanai, ar statistiskām un matemātiskām metodēm noteikta K vērtība, GB modelis pielāgots HAp sintēzei (noskaidrota Ca(OH)2 suspensijas koncentrācijas ietekme), analizēts difūzijas modelis hidroksilapatīta (HAp) nogulsnēšanas sintēzē pamatojoties uz Ginstlinga-Brounšteina (GB) vienādojumu sfēriskām daļiņām: 1 - (2/3)G - (1-G)^(2/3)= K*t/(R^2) kur G - konversijas pakāpe; K - nosacītā procesa kinētiskā konstante, m^2/s; t - laiks, s; R - daļiņu rādiuss, m. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodā, kas izdoti no 1927. līdz 2014. g. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 87 lpp, 27 attēlus, 41 tabulas, 5 pielikumus, darbā izmantoti 50 literatūras avoti.
Keywords HIDROKSILAPATĪTS, SINTĒZE, DIFŪZIJA, NOGULSNĒŠANAS METODE, MATEMĀTISKAIS MODELIS
Keywords in English HYDROXYLAPATITE, HYDROXYAPATITE, SYNTHESIS, DIFFUSION, WET PRECIPITATION METHOD, MATHEMATICAL MODEL
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 08.06.2014 18:06:22