Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Bezūdens kalcija fosfātu kaulu cementu pastu sagatavošana un īpašības
Nosaukums angļu valodā Preparation and properties of non-aqueous calcium phosphate bone cement pastes
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Zilgma Irbe
Recenzents Dr.sc.ing., Sergejs Gaidukovs
Anotācija Kalcija fosfātu kaulu cementi (KFC) pieder pie kaulu aizvietotājmateriāliem, kurus izmanto cieto audu atjaunošanai. Komerciāli pieejamās KFC pastas medicīniskajam personālam jāsagatavo operācijas laikā. Pastas cietēšana sākas uzreiz pēc sastāvdaļu sajaukšanas, tādēļ pastas injicēšanai atvēlēts ierobežots laika posms. Nesena inovācija ir iepriekš sagatavotas KFC pastas, kas satur kalcija fosfātu cieto fāzi un bezūdens šķidro fāzi. Pastu cietēšana sākas pēc implantācijas, kad bezūdens šķidrās fāzes molekulas apmainās ar ķermeņa šķidrumiem. Šajā darbā pētītas bezūdens kalcija fosfātu kaulu cementu pastas, kas satur α-trikalcija fosfātu (α-TCP), α/β-trikalcija fosfātu (α/β-TCP), kalcija dihidrogēnfosfāta monohidrātu (MCPM) un bezūdens šķidro fāzi. Oriģinālo cementu sastāvu īpašības salīdzinātas ar β-trikalcija fosfātu (β-TCP) saturošiem cementiem, kas izstrādāti Engstrand et al. vadībā. Eksperimentālajā daļā pētīts cementu sastāvs, cietās/šķidrās fāzes (C/Š) attiecība, kohēzija, spiedes izturība un mikrostruktūra. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdota no 1974. līdz 2014. gadam. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 71 lpp, 19 attēlus, 23 tabulas, darbā izmantoti 53 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi KALCIJA FOSFĀTU CEMENTI, -TRIKALCIJA FOSFĀTS, BEZŪDENS ŠĶIDRĀ FĀZE, KOHĒZIJA, MIKROSTRUKTŪRA, SPIED
Atslēgas vārdi angļu valodā CALCIUM PHOSPHATE CEMENTS, -TRICALCIUM PHOSPHATE, NON-AQUEOUS LIQUID PHASE, COHESION, MICROSTRUCTUR
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2014 10:53:20