Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Bezūdens kalcija fosfātu kaulu cementu pastu sagatavošana un īpašības
Title in English Preparation and properties of non-aqueous calcium phosphate bone cement pastes
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Dr.sc.ing., Zilgma Irbe
Reviewer Dr.sc.ing., Sergejs Gaidukovs
Abstract Kalcija fosfātu kaulu cementi (KFC) pieder pie kaulu aizvietotājmateriāliem, kurus izmanto cieto audu atjaunošanai. Komerciāli pieejamās KFC pastas medicīniskajam personālam jāsagatavo operācijas laikā. Pastas cietēšana sākas uzreiz pēc sastāvdaļu sajaukšanas, tādēļ pastas injicēšanai atvēlēts ierobežots laika posms. Nesena inovācija ir iepriekš sagatavotas KFC pastas, kas satur kalcija fosfātu cieto fāzi un bezūdens šķidro fāzi. Pastu cietēšana sākas pēc implantācijas, kad bezūdens šķidrās fāzes molekulas apmainās ar ķermeņa šķidrumiem. Šajā darbā pētītas bezūdens kalcija fosfātu kaulu cementu pastas, kas satur α-trikalcija fosfātu (α-TCP), α/β-trikalcija fosfātu (α/β-TCP), kalcija dihidrogēnfosfāta monohidrātu (MCPM) un bezūdens šķidro fāzi. Oriģinālo cementu sastāvu īpašības salīdzinātas ar β-trikalcija fosfātu (β-TCP) saturošiem cementiem, kas izstrādāti Engstrand et al. vadībā. Eksperimentālajā daļā pētīts cementu sastāvs, cietās/šķidrās fāzes (C/Š) attiecība, kohēzija, spiedes izturība un mikrostruktūra. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdota no 1974. līdz 2014. gadam. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 71 lpp, 19 attēlus, 23 tabulas, darbā izmantoti 53 literatūras avoti.
Keywords KALCIJA FOSFĀTU CEMENTI, -TRIKALCIJA FOSFĀTS, BEZŪDENS ŠĶIDRĀ FĀZE, KOHĒZIJA, MIKROSTRUKTŪRA, SPIED
Keywords in English CALCIUM PHOSPHATE CEMENTS, -TRICALCIUM PHOSPHATE, NON-AQUEOUS LIQUID PHASE, COHESION, MICROSTRUCTUR
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 06.06.2014 10:53:20