Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Baltijas valstu ģenerācijas jaudu attīstība un to konkurētspēja elektroenerģijas tirgū"
Nosaukums angļu valodā "Baltic generation capacity development and competition in the electricity market"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs A.Kutjuns
Recenzents
Anotācija Maģistra darbs sastāv no 5 galvenajām nodaļām, ievada un secinājumiem, saīsinājumu skaidrojošās vārdnīcas, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Pirmā nodaļa ir veltīta eletroenerģijas ražošanai Baltijas valstīs. Šajā nodaļā ir aplūkota valstu elektroenerģijas ražošanas struktūra, ievērojamākās esošās elektrostacijas, kā arī energoresursu izmantošanas iespējas ģenerācijas jaudu pieaugumam. Otrajā nodaļā tiek aplūkots Baltijas valstu elektroenerģijas tirgus, tā funkcionēšanas īpatnības, tirgus dalībnieki un elektroenerģijas tirgus attīstības iespējas. Trešā nodaļa ir veltīta Baltijas valstu elektroapgādes drošuma nodrošināšanai elektroenerģijas tirgus apstākļos, kas ir viens no svarīgākajiem elektroapgādes kritērijiem. Ir aplūkota pārvades tīkla attīstība un elektrostaciju rekonstrukcijas elektroapgādes drošuma palielināšanai. Ceturtajā nodaļā ir aplūkotas pasaules valstu ražošanas jaudu tehnoloģijas, kā arī salīdzinātas to izmakas. Piektā nodaļa veltīta Baltijas valstu elektrostaciju konkurentspējas un efektivitātes analīzei elektroenerģijas tirgus apstākļos. Nodaļā ir salīdzinātas ražošanas jaudu izmaksas ar citu valstu izmaksām, izvērtētas teorētiskās elektrostaciju būvniecības iespējas, kā arī elektriskā tīkla pieejamība un attīstība to pieslēgšanai. Veikti secinājumi par maģistra darbā izpētīto tēmu Baltijas valstu ģenerācijas jaudu attīstība un to konkurentspēja elektroenerģijas tirgū. Darba kopapjoms ir 88 lpp un tas satur 32 attēlus, 2 tabulas un 4 pielikumus. Darba veikšanai ir izmantoti 73 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Baltijas valstis, elektroenerģijas tirgus
Atslēgas vārdi angļu valodā Baltic States, electricity market
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2014 02:52:52