Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Baltijas valstu ģenerācijas jaudu attīstība un to konkurētspēja elektroenerģijas tirgū"
Title in English "Baltic generation capacity development and competition in the electricity market"
Author Ainārs Nahodkins
Department 11200 Institute of Power Engineering
Scientific advisor A.Kutjuns
Reviewer
Abstract Maģistra darbs sastāv no 5 galvenajām nodaļām, ievada un secinājumiem, saīsinājumu skaidrojošās vārdnīcas, izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Pirmā nodaļa ir veltīta eletroenerģijas ražošanai Baltijas valstīs. Šajā nodaļā ir aplūkota valstu elektroenerģijas ražošanas struktūra, ievērojamākās esošās elektrostacijas, kā arī energoresursu izmantošanas iespējas ģenerācijas jaudu pieaugumam. Otrajā nodaļā tiek aplūkots Baltijas valstu elektroenerģijas tirgus, tā funkcionēšanas īpatnības, tirgus dalībnieki un elektroenerģijas tirgus attīstības iespējas. Trešā nodaļa ir veltīta Baltijas valstu elektroapgādes drošuma nodrošināšanai elektroenerģijas tirgus apstākļos, kas ir viens no svarīgākajiem elektroapgādes kritērijiem. Ir aplūkota pārvades tīkla attīstība un elektrostaciju rekonstrukcijas elektroapgādes drošuma palielināšanai. Ceturtajā nodaļā ir aplūkotas pasaules valstu ražošanas jaudu tehnoloģijas, kā arī salīdzinātas to izmakas. Piektā nodaļa veltīta Baltijas valstu elektrostaciju konkurentspējas un efektivitātes analīzei elektroenerģijas tirgus apstākļos. Nodaļā ir salīdzinātas ražošanas jaudu izmaksas ar citu valstu izmaksām, izvērtētas teorētiskās elektrostaciju būvniecības iespējas, kā arī elektriskā tīkla pieejamība un attīstība to pieslēgšanai. Veikti secinājumi par maģistra darbā izpētīto tēmu Baltijas valstu ģenerācijas jaudu attīstība un to konkurentspēja elektroenerģijas tirgū. Darba kopapjoms ir 88 lpp un tas satur 32 attēlus, 2 tabulas un 4 pielikumus. Darba veikšanai ir izmantoti 73 informācijas avoti.
Keywords Baltijas valstis, elektroenerģijas tirgus
Keywords in English Baltic States, electricity market
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 06.06.2014 02:52:52