Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu inženierija
Nosaukums Datu čaulas analīzes metodes pielietojums kapitālsabiedrību, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu , efektivitātes novērtēšanai
Nosaukums angļu valodā The Application of Data Denvelopment Analysis Approach to Efficiency Measurement of Consumer Loan Joint Stocucompanis
Struktūrvienība 12500 Lietišķās matemātikas institūts
Darba vadītājs T. Aršinova
Recenzents
Anotācija Izstrādātā bakalaura darba "Datu čaulas analīzes metodes pielietojums kapitālsabiedrību, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu", efektivitātes novērtēšanai mērķis ir izanalizēt situāciju ātrās kreditēšanas pakalpojumu tirgū un izstrādāt priekšlikumus efektivitātes līmeņa paaugstināšanai, izmantojot dažādus kvantitatīvās analīzes finanšu rādītājus un alternatīvu efektivitātes novērtēšanas metodi datu čaulas analīzes metodi. Izpētes problēma balstīta uz konkurētspējīgas metodoloģiskās bāzes izstrādi kapitālsabiedrību, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu, efektivitātes novērtēšanai. Teorētiskajā daļā tiek izklāstīts kapitālsabiedrību, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu, darbības raksturojums un efektivitātes novērtēšana, pielietojot kvantitatīvos rādītājus un datu čaulas analīzes metodes CCR modeli. Praktiskajā daļā tiek veikta kapitālsabiedrību, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu, darbības efektivitātes novērtēšana, aprēķinot dažādus kvantitatīvos rādītājus un veicot datu čaulas analīzes CCR modeļa aprēķinus. Darba autore piedāvā izmantot iegūtos rezultātus kā konkurētspējīgu metodoloģisko bāzi kapitālsabiedrību, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu, efektivitātes novērtēšanai. Darbā ir 64 lappuses, 36 attēli, 9 tabulas, 13 formulas un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Datu čaulas analīzes metode(DEA), efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Data Envelopment Analysis (DEA), performance
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2014 18:38:19