Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Financial Engineering
Title in original language Datu čaulas analīzes metodes pielietojums kapitālsabiedrību, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu , efektivitātes novērtēšanai
Title in English The Application of Data Denvelopment Analysis Approach to Efficiency Measurement of Consumer Loan Joint Stocucompanis
Author Zane Stalaža
Department 12200 Institute of Computer Control, Automation and Computer Engineering
Scientific advisor T. Aršinova
Reviewer
Abstract Izstrādātā bakalaura darba "Datu čaulas analīzes metodes pielietojums kapitālsabiedrību, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu", efektivitātes novērtēšanai mērķis ir izanalizēt situāciju ātrās kreditēšanas pakalpojumu tirgū un izstrādāt priekšlikumus efektivitātes līmeņa paaugstināšanai, izmantojot dažādus kvantitatīvās analīzes finanšu rādītājus un alternatīvu efektivitātes novērtēšanas metodi datu čaulas analīzes metodi. Izpētes problēma balstīta uz konkurētspējīgas metodoloģiskās bāzes izstrādi kapitālsabiedrību, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu, efektivitātes novērtēšanai. Teorētiskajā daļā tiek izklāstīts kapitālsabiedrību, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu, darbības raksturojums un efektivitātes novērtēšana, pielietojot kvantitatīvos rādītājus un datu čaulas analīzes metodes CCR modeli. Praktiskajā daļā tiek veikta kapitālsabiedrību, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu, darbības efektivitātes novērtēšana, aprēķinot dažādus kvantitatīvos rādītājus un veicot datu čaulas analīzes CCR modeļa aprēķinus. Darba autore piedāvā izmantot iegūtos rezultātus kā konkurētspējīgu metodoloģisko bāzi kapitālsabiedrību, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu, efektivitātes novērtēšanai. Darbā ir 64 lappuses, 36 attēli, 9 tabulas, 13 formulas un 3 pielikumi.
Keywords Datu čaulas analīzes metode(DEA), efektivitāte
Keywords in English Data Envelopment Analysis (DEA), performance
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 05.06.2014 18:38:19