Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Divpusložu modeļa lietošanas analīze UML diagrammu ģenerēšanā
Nosaukums angļu valodā Analysis of Two-Hemisphere Model Usage for Generation of UML Diagrams
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing. O.Ņikiforova
Recenzents Dr.sc.ing., asoc. prof. Ērika Asņina
Anotācija Modeļi tiek plaši izmantoti citās sfērās, ne tikai datorzinātnē. Tie kalpo kā efektīvi līdzekļi nepieciešamās informācijas atspoguļošanai un apmaiņai. Modeļvadāmā programmatūras izstrāde balstās uz modeļiem un to savstarpējām transformācijām, tādā veidā ciešāk sasaistot savā starpā programmatūras izstrādes posmus. Pastāv daudz metožu un pieeju kā veidot modeļus un kā tos transformēt. Tāpēc darba mērķis ir veikt divpusložu modeļa vadītas pieejas analīzi, salīdzinot to ar citām modeļvadāmām programmatūras izstrādes metodē. Rezultātā novērtēt ar ko viena metode ir labāka vai sliktāka par citu. Pētījuma sākumā tiek ieskicēta modeļvadāmā pieeja, tās daudzveidība. Tālāk seko transformāciju un modeļu apraksts. Ir apskatīta divpusložu modeļa vadītas pieejas attīstības gaita, un šīs pieejas iespējas UML diagrammu ģenerēšanā. Attīstot transformācijas uz UML secību diagrammu, tiek ieviesti jauninājumi divpusložu modelī, nodefinētas jaunas transformāciju situācijas. Transformācijas tiek ieviestas metodes atbalsta rīkā BrainTool un demonstrētas ar piemēra palīdzību. Vēl darbā ir atlasītas modeļvadāmās izstrādes metodes un piedāvāti kritēji, pēc kuriem var novērtēt metodes no dažādiem aspektiem. Noslēdzot salīdzinājumu autore veic secinājumus par esošo metožu iespējām. Maģistra darbā ir 74 lappuses, 28 attēli (no tiem 3 attēli pielikumā), 11 tabulas, 2 pielikumi un 113 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi UML, divpusložu modelis, divpusložu modeļa vadīta pieeja, transformācijas, secību diagramma
Atslēgas vārdi angļu valodā UML, two-hemisphere model, two-hemisphere model driven approach, transformations, sequence diagram
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2014 16:28:43