Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language Divpusložu modeļa lietošanas analīze UML diagrammu ģenerēšanā
Title in English Analysis of Two-Hemisphere Model Usage for Generation of UML Diagrams
Author Ludmila Kozačenko
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor Dr.sc.ing. O.Ņikiforova
Reviewer Dr.sc.ing., asoc. prof. Ērika Asņina
Abstract Modeļi tiek plaši izmantoti citās sfērās, ne tikai datorzinātnē. Tie kalpo kā efektīvi līdzekļi nepieciešamās informācijas atspoguļošanai un apmaiņai. Modeļvadāmā programmatūras izstrāde balstās uz modeļiem un to savstarpējām transformācijām, tādā veidā ciešāk sasaistot savā starpā programmatūras izstrādes posmus. Pastāv daudz metožu un pieeju kā veidot modeļus un kā tos transformēt. Tāpēc darba mērķis ir veikt divpusložu modeļa vadītas pieejas analīzi, salīdzinot to ar citām modeļvadāmām programmatūras izstrādes metodē. Rezultātā novērtēt ar ko viena metode ir labāka vai sliktāka par citu. Pētījuma sākumā tiek ieskicēta modeļvadāmā pieeja, tās daudzveidība. Tālāk seko transformāciju un modeļu apraksts. Ir apskatīta divpusložu modeļa vadītas pieejas attīstības gaita, un šīs pieejas iespējas UML diagrammu ģenerēšanā. Attīstot transformācijas uz UML secību diagrammu, tiek ieviesti jauninājumi divpusložu modelī, nodefinētas jaunas transformāciju situācijas. Transformācijas tiek ieviestas metodes atbalsta rīkā BrainTool un demonstrētas ar piemēra palīdzību. Vēl darbā ir atlasītas modeļvadāmās izstrādes metodes un piedāvāti kritēji, pēc kuriem var novērtēt metodes no dažādiem aspektiem. Noslēdzot salīdzinājumu autore veic secinājumus par esošo metožu iespējām. Maģistra darbā ir 74 lappuses, 28 attēli (no tiem 3 attēli pielikumā), 11 tabulas, 2 pielikumi un 113 nosaukumu informācijas avoti.
Keywords UML, divpusložu modelis, divpusložu modeļa vadīta pieeja, transformācijas, secību diagramma
Keywords in English UML, two-hemisphere model, two-hemisphere model driven approach, transformations, sequence diagram
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 05.06.2014 16:28:43