Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Lean principu piemērošana AS "SAF Tehnika" ražošanas efektivitātes paaugstināšanai"
Nosaukums angļu valodā "Application of LEAN Principles for Improvement of Production Efficiency in the "SAF Tehnika" JSC"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs M.sc.ing., MBA Oskars Priede
Recenzents Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Anotācija Indusa L. Lean principu piemērošana AS SAF Tehnika ražošanas efektivitātes paaugstināšanai: Maģistra darbs / L.Indusa, O.Priede.- Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. - 94 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms: 89 lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietveri 12 avoti latviešu un 29 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt A/S SAF Tehnika ražošanas procesu un sniegt priekšlikumus procesa efektivitātes paaugstināšanai. Pirmajā daļā ir aprakstīta teorētiskā informācija par procesu vadību, Lean vadības metodēm, 8 procesa zuduma tipiem, Pudeles kakla fenomenu, krājumu vadību, kā arī motivācijas sistēmu. Otrajā darba daļā ir apskatīts uzņēmuma A/S SAF Tehnika darbības raksturojums, veikts iekšējās un ārējās vides novērtējums, izmantojot SVID analīzi, analizēti ražošanas procesi un pētīti pasūtījumu kavēšanās iemesli. Trešajā darba daļā sniegti priekšlikumi ražošanas procesu kvalitātes pilnveidei: ražošanas izejmateriālu plūsmas kontroles modelis; darba instrumentu uzglabāšanas un materiālu izlietojuma uzraudzība; darba vietu pārkārtošana, samazinot transportēšanas zudumus; darbinieku pārdales iespēja, ceļot darbinieku kvalifikāciju; kritiska procesa soļa kapacitātes palielināšana.
Atslēgas vārdi Ražošanas process, Lean vadības principi, 8 procesa zudumi, procesu pilnveide.
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing process, Lean production, 8 types of process waste, efficiency improvement.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2014 14:07:28