Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Lean principu piemērošana AS "SAF Tehnika" ražošanas efektivitātes paaugstināšanai"
Title in English "Application of LEAN Principles for Improvement of Production Efficiency in the "SAF Tehnika" JSC"
Author Linda Indusa
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor M.sc.ing., MBA Oskars Priede
Reviewer Dr.sc.ing., profesors Jānis Mazais
Abstract Indusa L. Lean principu piemērošana AS SAF Tehnika ražošanas efektivitātes paaugstināšanai: Maģistra darbs / L.Indusa, O.Priede.- Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. - 94 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms: 89 lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietveri 12 avoti latviešu un 29 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt A/S SAF Tehnika ražošanas procesu un sniegt priekšlikumus procesa efektivitātes paaugstināšanai. Pirmajā daļā ir aprakstīta teorētiskā informācija par procesu vadību, Lean vadības metodēm, 8 procesa zuduma tipiem, Pudeles kakla fenomenu, krājumu vadību, kā arī motivācijas sistēmu. Otrajā darba daļā ir apskatīts uzņēmuma A/S SAF Tehnika darbības raksturojums, veikts iekšējās un ārējās vides novērtējums, izmantojot SVID analīzi, analizēti ražošanas procesi un pētīti pasūtījumu kavēšanās iemesli. Trešajā darba daļā sniegti priekšlikumi ražošanas procesu kvalitātes pilnveidei: ražošanas izejmateriālu plūsmas kontroles modelis; darba instrumentu uzglabāšanas un materiālu izlietojuma uzraudzība; darba vietu pārkārtošana, samazinot transportēšanas zudumus; darbinieku pārdales iespēja, ceļot darbinieku kvalifikāciju; kritiska procesa soļa kapacitātes palielināšana.
Keywords Ražošanas process, Lean vadības principi, 8 procesa zudumi, procesu pilnveide.
Keywords in English Manufacturing process, Lean production, 8 types of process waste, efficiency improvement.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 05.06.2014 14:07:28