Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Komplānas kustības vibro dzinēja dinamikas analīze "
Nosaukums angļu valodā "Dynamics Analysis of Planar Motion Vibro Driver "
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Jānis Vība
Recenzents profesors Bruno Grasmanis
Anotācija VIBRO DZINĒJS, KOMPLĀNAS KUSTĪBAS KINEMĀTIKA UN DINAMIKA, DALAMBĒRA PRINCIPS, STJŪDENTA SADALĪJUMS, OPTIMIZĀCIJA UN DIHOTOMIJAS METODE Darba mērķis - aplūkot komplānas kustības vibro dzinēju un analizēt dažādu parametru maiņas ietekmi uz aplūkojamā ķermeņa kinemātiku un dinamiku. Apzinātas ražošanas nozarē visbiezāk sastopamās vibrotransporta iekārtas. Dots materiāla punkta, mehāniskas sistēmas un cieta ķermeņa kinemātikas un dinamikas literatūras apskats, kā arī Dalambēra principa jeb kinetostatikas metodes un dihotomijas metodes teorētiskais apraksts. Aprakstīti matemātisko un eksperimentālā modeļa izvēles kritēriji, veikto mērījumu kļūdu aprēķinu metodika. Veikti pētījumi un novērojumi attiecībā uz dažādu parametru ietekmi uz matemātisko modeļu kinemātiku un dinamiku. Izstrādāts un ar dihotomijas metodi veikts optimizācijas uzdevums. Apkopoti eksperimentāli iegūtie rezultāti, to kļūdu aprēķini un salīdzinājumi ar matemātiskās modelēšanas rezultātiem. Salīdzinot eksperimentāli iegūtos rezultātus ar matemātiskās modelēšanas rezultātiem, secināts, ka matemātiskās modelēšanas rezultāti labi sakrīt ar eksperimentālā modeļa rezultātiem. Konstatēts, ka pastāv eksponenciāla sakarība starp inerces spēku un ķermeņa kustības vidējā ātruma vērtību. Darbā: 102 lpp., 63 attēli, 1 tabula, 15 pielikumi un 22 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi VIBRO DZINĒJS, KOMPLĀNAS KUSTĪBAS KINEMĀTIKA UN DINAMIKA, DALAMBĒRA PRINCIPS
Atslēgas vārdi angļu valodā VIBRATION MOTOR, GENERAL PLANE MOTION KINEMATICS AND DYNAMICS, D"ALEMBERT"S PRINCIPLE
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2014 08:11:17