Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Divu ekranētu vīto pāru savstarpējo ietekmju analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Impact Between Two Shielded Twisted Pairs
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs J.Poriņš
Recenzents Ģ.Ivanovs
Anotācija Vītais pāris ieņem nozīmīgu lomu sakaru līniju attīstības procesā. Ļoti plaši vītais pāris tiek izmantots lokālo tīklu izveidē. Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai izveidotu kvalitatīvu sakaru sistēmu, ir līdz minimumam reducēt savstarpējās ietekmes starp vītajiem pāriem vīto pāru sakaru kabeļos. Bakalaura darbs tiek veltīts savstarpējo ietekmju analīzei ekranētu vīto pāru starpā. Darba teorētiskajā daļā ir apskatīts vītā pāra pielietojums sakaru tehnikā, tā klasifikācija un elektriskie parametri, kā arī ekranēšanas pamatprincipi. Tiek apskatīts savstarpējo ietekmju raksturojošs lielums pārejas vājinājums. Dots priekšstats par tā dažādajām mērīšanas metodikām, kā arī teorētiski apskatīta pārejas vājinājuma atkarība no signāla frekvences un kabeļu līnijas garumu. Darba eksperimentālajā daļā tiek analizēta dažādu kategoriju un garuma iekštelpu ekranētu vīto pāru kabeļu savstarpējo ietekmju atkarība no signāla frekvences. Tiek analizēts, vai nekorekts pievienošanas veids pieslēgligzdai atstāj iespaidu uz savstarpējo ietekmi vīto pāru starpā.Noslēgumā tiek analizēti eksperimentāli iegūtie rezultāti, tie tiek salīdzināti ar literatūras avotos atrodamo informāciju. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, tiek izdarīti attiecīgi secinājumi.
Atslēgas vārdi Vītais pāris, pārejas vājinājums
Atslēgas vārdi angļu valodā Twisted pair, crosstalk attenuation
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2014 23:08:50