Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Divu ekranētu vīto pāru savstarpējo ietekmju analīze
Title in English Analysis of Impact Between Two Shielded Twisted Pairs
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor J.Poriņš
Reviewer Ģ.Ivanovs
Abstract Vītais pāris ieņem nozīmīgu lomu sakaru līniju attīstības procesā. Ļoti plaši vītais pāris tiek izmantots lokālo tīklu izveidē. Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem, lai izveidotu kvalitatīvu sakaru sistēmu, ir līdz minimumam reducēt savstarpējās ietekmes starp vītajiem pāriem vīto pāru sakaru kabeļos. Bakalaura darbs tiek veltīts savstarpējo ietekmju analīzei ekranētu vīto pāru starpā. Darba teorētiskajā daļā ir apskatīts vītā pāra pielietojums sakaru tehnikā, tā klasifikācija un elektriskie parametri, kā arī ekranēšanas pamatprincipi. Tiek apskatīts savstarpējo ietekmju raksturojošs lielums pārejas vājinājums. Dots priekšstats par tā dažādajām mērīšanas metodikām, kā arī teorētiski apskatīta pārejas vājinājuma atkarība no signāla frekvences un kabeļu līnijas garumu. Darba eksperimentālajā daļā tiek analizēta dažādu kategoriju un garuma iekštelpu ekranētu vīto pāru kabeļu savstarpējo ietekmju atkarība no signāla frekvences. Tiek analizēts, vai nekorekts pievienošanas veids pieslēgligzdai atstāj iespaidu uz savstarpējo ietekmi vīto pāru starpā.Noslēgumā tiek analizēti eksperimentāli iegūtie rezultāti, tie tiek salīdzināti ar literatūras avotos atrodamo informāciju. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, tiek izdarīti attiecīgi secinājumi.
Keywords Vītais pāris, pārejas vājinājums
Keywords in English Twisted pair, crosstalk attenuation
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 05.06.2014 23:08:50