Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for enhancing business performance of a company”
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Diplomprojekta temats ir Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Darbs ir izstrādāts studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt pilnveidošanas projektu uzņēmumam SIA Saldus Komunālserviss. Diplomprojekts sastāv no ievada, piecām daļām (analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības kā arī grafiskās daļas) secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā ir veikta uzņēmuma darbības analīze, kurā ir iekļauta uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze, veikta finanšu analīze (bilances struktūras un dinamikas analīze, peļņas vai zaudējuma dinamikas analīze, ieņēmumu un izdevumu struktūras analīze un finanšu koeficientu analīze) un ir noteiktas uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudi. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti iespējamie risisnājumi uzņēmuma SIA Saldus Komunālserviss darbības pilnveidošanai, tiek izstrādāts projekts jaunas asenizācijas mašīnas iegādei, ar mērķi paaugstināt transporta pakalpojuma sniegšanas efektivitāti, tiek izstrādātsmārketinga aktivitāšu plāns, kā piesaistīt jaunus potenciālos klientus un izstrādāts izmaksu optimizācijas plāns. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīta uzņēmuma SIA Saldus Komunālserviss pastāvīgo klientu datu bāzes izveidošana un mājas lapas pilnveidošanas iespējas. Darba un dabas aizsardzības daļā izanalizēti galvenie uzņēmuma darba vides riska faktori un tiek izstrādāts preventīvais pasākumu plāns riska mazināšanai. Grafiskajā daļa tika apkopotas diplomprojekta laikā izstrādātās shēmas, attēli un tabulas, lai labāk atainotu darbā veikto analīzi un aprēķinus. Diplomprojekta apjoms ir 116 lapas, kurās ir 37 attēli, 30 tabulas, 13 formulas un 23 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā The Companys performance improvement project
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2014 13:22:33