Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language „Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts”
Title in English „Project for enhancing business performance of a company”
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
Reviewer Mg.oec., lekt. K.Marinska
Abstract Diplomprojekta temats ir Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Darbs ir izstrādāts studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt pilnveidošanas projektu uzņēmumam SIA Saldus Komunālserviss. Diplomprojekts sastāv no ievada, piecām daļām (analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības kā arī grafiskās daļas) secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā ir veikta uzņēmuma darbības analīze, kurā ir iekļauta uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze, veikta finanšu analīze (bilances struktūras un dinamikas analīze, peļņas vai zaudējuma dinamikas analīze, ieņēmumu un izdevumu struktūras analīze un finanšu koeficientu analīze) un ir noteiktas uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudi. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādāti iespējamie risisnājumi uzņēmuma SIA Saldus Komunālserviss darbības pilnveidošanai, tiek izstrādāts projekts jaunas asenizācijas mašīnas iegādei, ar mērķi paaugstināt transporta pakalpojuma sniegšanas efektivitāti, tiek izstrādātsmārketinga aktivitāšu plāns, kā piesaistīt jaunus potenciālos klientus un izstrādāts izmaksu optimizācijas plāns. Tehnoloģiskajā daļā tika apskatīta uzņēmuma SIA Saldus Komunālserviss pastāvīgo klientu datu bāzes izveidošana un mājas lapas pilnveidošanas iespējas. Darba un dabas aizsardzības daļā izanalizēti galvenie uzņēmuma darba vides riska faktori un tiek izstrādāts preventīvais pasākumu plāns riska mazināšanai. Grafiskajā daļa tika apkopotas diplomprojekta laikā izstrādātās shēmas, attēli un tabulas, lai labāk atainotu darbā veikto analīzi un aprēķinus. Diplomprojekta apjoms ir 116 lapas, kurās ir 37 attēli, 30 tabulas, 13 formulas un 23 literatūras avoti.
Keywords Uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Keywords in English The Companys performance improvement project
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 04.06.2014 13:22:33