Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Atjaunīgo energoresursu izmantojums enerģētikā, problēmas un perspektīvas"
Nosaukums angļu valodā "The usage of renewable energy resources in the power industry, problems and perspectives"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs D.Žalostība
Recenzents
Anotācija Anotācija Bakalaura darba ietvaros ir veikta datu analīze par atjaunīgo energoresursu izmantojumu enerģētikā un apkopotas to problēmas un perspektīvas, kā arī savstarpēji salīdzināti Latvijas un pasaules attīstības plāni. Darba gaitā tika apskatīti atšķirīgi atjaunīgās enerģijas iegūšanas veidi, to pašreizējā situācija, nākotnes perspektīvas un no to uzstādīšanas izrietošās problēmas. Bakalaura darba pirmajā nodaļā tiek apskatīts katrs energoresurss, to definīcijas, iedalījums, pēc pielietojuma vai izmantotajām tehnoloģijām. Kā arī tiek savstarpēji salīdzināti atjaunīgie un fosilie energoresursi, to pašreizējā situācija, nākotnes perspektīvas un problēmas. Darba otrajā nodaļā, katrs no atjaunīgajiem energoresursiem tiek detalizēti aplūkots. Tiek apskatīts to potenciāls attiecībā uz nākotni, nozaru uzstādītie ilgtermiņa izaugsmes plāni, tehnoloģiju attīstība ražošanā un uzstādīšanā. Nodaļas beigās tabulveidā ir apkopoti un salīdzināti izplatītākie energoresursu trūkumi un priekšrocības. Trešajā nodaļā tiek apskatītas Latvijas attīstības tendences un salīdzinātas ar vispārējo pasaules attīstības plānu atjaunīgo energoresursu nozarē. Bakalaura darba apjoms ir 70 lapas, tas satur 28 attēlus, 2 tabulas un 52 informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Attjaunīgā enerģija, energoresursi, enerģija, enerģētika
Atslēgas vārdi angļu valodā Renewable energy, energy resources, energy, power industry
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 23:11:46