Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Atjaunīgo energoresursu izmantojums enerģētikā, problēmas un perspektīvas"
Title in English "The usage of renewable energy resources in the power industry, problems and perspectives"
Department 11000 Faculty of Power and Electrical Engineering
Scientific advisor D.Žalostība
Reviewer
Abstract Anotācija Bakalaura darba ietvaros ir veikta datu analīze par atjaunīgo energoresursu izmantojumu enerģētikā un apkopotas to problēmas un perspektīvas, kā arī savstarpēji salīdzināti Latvijas un pasaules attīstības plāni. Darba gaitā tika apskatīti atšķirīgi atjaunīgās enerģijas iegūšanas veidi, to pašreizējā situācija, nākotnes perspektīvas un no to uzstādīšanas izrietošās problēmas. Bakalaura darba pirmajā nodaļā tiek apskatīts katrs energoresurss, to definīcijas, iedalījums, pēc pielietojuma vai izmantotajām tehnoloģijām. Kā arī tiek savstarpēji salīdzināti atjaunīgie un fosilie energoresursi, to pašreizējā situācija, nākotnes perspektīvas un problēmas. Darba otrajā nodaļā, katrs no atjaunīgajiem energoresursiem tiek detalizēti aplūkots. Tiek apskatīts to potenciāls attiecībā uz nākotni, nozaru uzstādītie ilgtermiņa izaugsmes plāni, tehnoloģiju attīstība ražošanā un uzstādīšanā. Nodaļas beigās tabulveidā ir apkopoti un salīdzināti izplatītākie energoresursu trūkumi un priekšrocības. Trešajā nodaļā tiek apskatītas Latvijas attīstības tendences un salīdzinātas ar vispārējo pasaules attīstības plānu atjaunīgo energoresursu nozarē. Bakalaura darba apjoms ir 70 lapas, tas satur 28 attēlus, 2 tabulas un 52 informācijas avotus.
Keywords Attjaunīgā enerģija, energoresursi, enerģija, enerģētika
Keywords in English Renewable energy, energy resources, energy, power industry
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 23:11:46