Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldības procesa ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Economic justification of apartment building management process
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Kristīne Fedotova
Recenzents Baiba Pļaviņa
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldības procesa ekonomiskais pamatojums. Diplomprojekta uzdevumi ir izvērtēt Latvijas Republika spēkā esošos normatīvos aktus, kas ir attiecināmi uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu; izvērtēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašnieku saistošās tiesības un pienākumus vienam pret otru; raksturot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formas; noteikt esošās pārvaldīšanas procesa organizatoriskās nepilnības un to novēršanas iespējas; izvērtēt apsaimniekošanas uzņēmuma ekonomiskās plānošanas rezultātus; izstrādāt rekomendācijas un priekšlikumus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa uzlabošanai. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām: 1. Analītiskā daļa tiek aplūkoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa veidi un saistošās tiesību normas, ko nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. 2. Projekta aprēķinu daļa tiek analizētas izmaksas, kas attiecas uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un aplūkoti ekonomiskie rādītāji pārvaldīšanas procesa organizēšanā. 3. Tehnoloģiskā daļa tiek aplūkotas un izstrādātas dažādas metodes, kas uzlabo pārvaldīšanas procesa ekonomisko plānošanu. 4. Darba un dabas aizsardzības daļa tiek aplūkoti darba vides ietekmējošie faktori un raksturots dabas aizsardzības pasākumu kopums. Diplomprojektā ietverto pētījumu rezultātā tiek izdarīts secinājums, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa efektivitāte ir atkarīga no pārvaldnieka plānošanas sistēmas kvalitātes un precizitātes. Kvalitatīvas plānošanas sistēmas ieviešana pārvaldības procesā palīdz mājas pārvaldniekam samazināt izdevumus, kas attiecas uz konkrētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanu. Diplomprojekts ir aktuāls, jo, lai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšana būtu finansiāli izdevīga, nepieciešams noteikt un izvērtēt saistošos procesus, pamatotu lēmumu pieņemšanai. Diplomprojekta apjoms ir 74 lapaspuses. Diplomprojektā ir iekļauts 21 attēls un 12 tabulas, kas ilustrē un paskaidro darba saturu. Diplomprojekta izstrādei ir izmantoti 46 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, pārvaldības process, ekonomiskais pamatojums
Atslēgas vārdi angļu valodā apartment building, management process, economic justification
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 22:39:27