Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldības procesa ekonomiskais pamatojums
Title in English Economic justification of apartment building management process
Author Rihards Ģederts
Department 22501 Department of Construction Entrepreneurship and Real Estate Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Fedotova
Reviewer Baiba Pļaviņa
Abstract Diplomprojekta tēma ir Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldības procesa ekonomiskais pamatojums. Diplomprojekta uzdevumi ir izvērtēt Latvijas Republika spēkā esošos normatīvos aktus, kas ir attiecināmi uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu; izvērtēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašnieku saistošās tiesības un pienākumus vienam pret otru; raksturot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formas; noteikt esošās pārvaldīšanas procesa organizatoriskās nepilnības un to novēršanas iespējas; izvērtēt apsaimniekošanas uzņēmuma ekonomiskās plānošanas rezultātus; izstrādāt rekomendācijas un priekšlikumus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa uzlabošanai. Diplomprojekts sastāv no četrām daļām: 1. Analītiskā daļa tiek aplūkoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa veidi un saistošās tiesību normas, ko nosaka Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. 2. Projekta aprēķinu daļa tiek analizētas izmaksas, kas attiecas uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un aplūkoti ekonomiskie rādītāji pārvaldīšanas procesa organizēšanā. 3. Tehnoloģiskā daļa tiek aplūkotas un izstrādātas dažādas metodes, kas uzlabo pārvaldīšanas procesa ekonomisko plānošanu. 4. Darba un dabas aizsardzības daļa tiek aplūkoti darba vides ietekmējošie faktori un raksturots dabas aizsardzības pasākumu kopums. Diplomprojektā ietverto pētījumu rezultātā tiek izdarīts secinājums, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa efektivitāte ir atkarīga no pārvaldnieka plānošanas sistēmas kvalitātes un precizitātes. Kvalitatīvas plānošanas sistēmas ieviešana pārvaldības procesā palīdz mājas pārvaldniekam samazināt izdevumus, kas attiecas uz konkrētās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanu. Diplomprojekts ir aktuāls, jo, lai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšana būtu finansiāli izdevīga, nepieciešams noteikt un izvērtēt saistošos procesus, pamatotu lēmumu pieņemšanai. Diplomprojekta apjoms ir 74 lapaspuses. Diplomprojektā ir iekļauts 21 attēls un 12 tabulas, kas ilustrē un paskaidro darba saturu. Diplomprojekta izstrādei ir izmantoti 46 informācijas avoti.
Keywords daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, pārvaldības process, ekonomiskais pamatojums
Keywords in English apartment building, management process, economic justification
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 22:39:27