Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Rēzeknes novada sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un to risinājumi”
Nosaukums angļu valodā „Socio-economic development problems and solutions in Rēzekne municipality”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., Doc. I.Judrupa
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Pēteris Kvjatkovskis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Doc. I.Judrupa Bakalaura darba temats: “Rēzeknes novada sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un to risinājumi” Bakalaura darba apjoms: 62 lpp.,4 tab., 45 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: darbā veidošanā izmantoti Latvijas un ārvalstu zinātnieku autoru darbi, publikācijas zinātnisko rakstu krājumos un periodikā, statistikas dati un interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Dotajā darbā tiek pētīts Rēzeknes novada ekonomiskās attīstības esošais līmenis, tiek izskatīti šodienas stāvokļa iespējamie iemesli, ir izvērtētas reģiona attīstības potenciālas iespējas, kā arī tiek noformulēti priekšlikumi, lai risinātu konstatētas problēmas un novērstu esošos trūkumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kvjatkovskis P.. Rēzeknes novada sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un to risinājumi. Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Ilze Judrupa. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2014. – 62 lpp.
Atslēgas vārdi Rēzeknes novada sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un to risinājumi. Bakalaura darbs.
Atslēgas vārdi angļu valodā Socio-economic development problems and solutions in Rēzekne municipality.The work of the bachelor.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 18:07:10