Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Rēzeknes novada sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un to risinājumi”
Title in English „Socio-economic development problems and solutions in Rēzekne municipality”
Author Pēteris Kvjatkovskis
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., Doc. I.Judrupa
Reviewer Dr.oec., prof. V.Nešpors
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Pēteris Kvjatkovskis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., Doc. I.Judrupa Bakalaura darba temats: “Rēzeknes novada sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un to risinājumi” Bakalaura darba apjoms: 62 lpp.,4 tab., 45 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: darbā veidošanā izmantoti Latvijas un ārvalstu zinātnieku autoru darbi, publikācijas zinātnisko rakstu krājumos un periodikā, statistikas dati un interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Dotajā darbā tiek pētīts Rēzeknes novada ekonomiskās attīstības esošais līmenis, tiek izskatīti šodienas stāvokļa iespējamie iemesli, ir izvērtētas reģiona attīstības potenciālas iespējas, kā arī tiek noformulēti priekšlikumi, lai risinātu konstatētas problēmas un novērstu esošos trūkumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Kvjatkovskis P.. Rēzeknes novada sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un to risinājumi. Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Ilze Judrupa. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2014. – 62 lpp.
Keywords Rēzeknes novada sociāli ekonomiskās attīstības problēmas un to risinājumi. Bakalaura darbs.
Keywords in English Socio-economic development problems and solutions in Rēzekne municipality.The work of the bachelor.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 18:07:10