Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Baltic Restaurants Latvia"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "Baltic Restaurants Latvia" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents M.sc.oec., Ināra Goba
Anotācija Brice M. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide uzņēmumā Baltic Restaurants Latvia: Bakalaura darbs M. Brice, J. Pildavs Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 82 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 84 lpp, tajā iekļauti 9 attēli, 3 tabulas, nevienas formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 24 avoti latviešu, 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izanalizēt kvalitātes vadības sistēmu uzņēmumā Baltic Restaurants Latvia, kā arī izstrādāt priekšlikumus KVS pilnveidošanai. Pirmā darba daļa ir veltīta kvalitātes izpratnei un kāpēc viņa ir vajadzīga uzņēmumos. Un kuras sastāvdaļas ietilpst standartā ISO 9001: 2008. Otrā darba daļa ir veltīta uzņēmuma Baltic Restaurants Latvia izpētei. Tiks apzināti uzņēmuma galvenie elementi saistībā ar kvalitāti. Pielietojot kvalitātes analīzes metodes, tiks meklētas problēmas, no kurām ciešs pats uzņēmums. Trešā daļa ir veltīta autores priekšlikumu izveidei. Lielāko daļu savus priekšlikumus, autore velta personāla vadības procesa pilnveidei. Kā arī tiks, izstrādāti priekšlikumi uzņēmuma sakārtošanai un pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir uzņēmumā nav ieviesta kvalitātes vadības sistēma, bet ir daži elementi no kvalitātes. Priekšlikums ir - novērst lielu darbinieku maiņu uzņēmumā, lai to izdarītu, vajadzētu ieviest personāla politiku, izstrādāt procesu karti, darbinieku pieņemšanai darbā un izveidot apmācību plānu darbiniekiem.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Quality Management System
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 15:21:48